Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

Výjezdové dny každý čtvrtek – prosba

V dobré víře bych ráda připomenula, že každý čtvrtek vyjíždíme na vesnické obvody – Žerotín, Hnojice. Střídavě zde ordinujeme 1krát/14 dnů, jak je možno se dočíst na našich webových stránkách ( viz. titulní strana – ordinační hodiny ). Již delší dobu se nám nedaří opustit Šternberk v tento výjezdový den dříve, než mezi 11:00 až […]

Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

Novoroční přání 2023

Kéž máme dobrou vůli konat dobro. Kéž máme dobrou vůli v druhých dobro vidět, byť se někdy hluboko v srdci skrývá a na první pohled jej nevidíme. Však mějme dobrou vůli o dobru v druhých lidech nepochybovat, v d(D)obro důvěřovat. Kéž máme dobrou vůli d(D)obro hledat, kéž máme dobrou vůli ptát se: „Odkud všechno dobro […]

Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

Ordinace Žerotín, Hnojice – březen 2023

Ordinace Žerotín ( sudé týdny ): Ve ČT 9.3.23 v Žerotíně ordinovat nebudeme, ve Šternberku zvykle. V Žerotíně budeme ordinovat: 23.3.23 Ordinace Hnojice ( liché týdny ): Ve ČT 2.3.23 v Hnojicích neordinujeme, ve Šternberku zvykle. V Hnojicích budeme ordinovat: 16.3.23, 30.3.23 3.3.23 ( PÁ ) DOVOLENÁ – NEORDINUJEME, ZÁSTUP PL MUDr. JIŘINA KADERKOVÁ ( […]

Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

Vánoční pozdrav nemocným ( nejen vánoční, nejen nemocným )

Nabízela by se otázka kdo by neznal slova vánoční písně…“nám, nám, narodil se“. S pokorou a úctou ke každému člověku je mnoho těch, kteří dosud neví, KDO, že se nám narodil. Narodil se ve chlévě, v chudobě, tak hluboko a pro lásku k nám skončil tak vysoko – na kříži, z něhož nikdy nepřestal milovat. […]

Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

Poselství pro každý den…

Poselství pro každý den, nejen pro dobu adventní či Vánoce. Poselství pro každé srdce, které touží milovat, v lásce růst, učit se druhého přijímat, všímat si potřeb a bolesti těch, s nimiž se setkává, a tak svou vlastní bolest umenšovat, sebestřednost odhodit. Stěžujeme si na to, jaký je tento svět. A my? Jsme darem pro […]

Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

E-mailová korespondence – řešení výhradně během ordinační doby

Znovu prosím. E-mailovou korespondencí nelze řešit své zdravotní potíže. Přednost mají pacienti v čekárně a ti, kteří se s námi spojí telefonicky. Od července 2022 je řešena e-mailová korespondence přicházející pouze během ordinační doby, neboť nás doslova zaplavila. Již bylo avizováno. Zvláště pak nelze nahodile žádat o vystavení a ukončení pracovní neschopnosti touto formou a […]

Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

Čekání. Čekání na co? Čekání na koho?

Čekání, trpělivost, ohleduplnost, vlídnost, umět se usmát, poděkovat… Nechceme čekat? Nechceme být trpěliví? Nechceme být ohleduplní? Nechceme být vlídní? Nechceme druhého obdarovat úsměvem? Nač děkovat? Jaká máme očekávání? Očekávání v životě, očekávání v čekárně, očekávání kdekoliv, na kterémkoliv místě na světě. Na co a nebo na koho ve svém životě čekáme? Změníme či urychlíme něco […]

Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

Ordinace – během běžné ordinační doby již pacienty neobjednáváme, čas výhradně pro objednané, v době k tomu určené, vymezen

V době vln COVIDu a poté jsme se snažily objednávat pacienty i mimo ordinační dobu vyhrazenou výhradně pro objednané, tedy během běžné ordinační doby. Vzhledem k tomu, že přibylo těch, kteří navštěvují ordinaci zcela mimo objednání, do toho nejrůznější akutní stavy, rušíme tento objednávkový systém. I přes opakovaný apel na nutnost objednání se k vyšetření, […]

Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

Elektronická neschopenka od 1.1.2020

Od 1.1.2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku. Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci. Povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. ( = ošetřující lékař ). […]