Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

Stále probíhající očkování proti chřipce

Očkování proti chřipce stále probíhá. Očkování proti chřipce je hrazeno zdr. pojišťovnou u pojištěnců od 65ti let ( a více ), dále je hrazeno a určeno pro pojištěnce, kteří trpí chronickým farmakologicky léčeným závažným onemocněním srdce, cév, onemocněním dýchacích cest, ledvin, pacienti s diabetem, umístění v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem. Nově […]

Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

Ordinace Žerotín, Hnojice listopad 2022, očkování proti chřipce

Ordinace Žerotín ( sudé týdny ): 3.11.22: Ordinovat budeme pouze ve Šternberku. 17.11.22: Státní svátek. 1.12.22: Budeme ordinovat v Žerotíně. Ordinace Hnojice ( liché týdny ): 10.11.22, 24.11.22: Budeme ordinovat v Hnojicích. Stále probíhá očkování proti chřipce. Možnost očkování nejen ve Šternberku, ale také v Hnojicích a v Žerotíně. Plánovaná dovolená 18.11.22. MUDr. Karin Niklová

Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

E-mailová korespondence – řešení výhradně během ordinační doby

Znovu prosím. E-mailovou korespondencí nelze řešit své zdravotní potíže. Přednost mají pacienti v čekárně a ti, kteří se s námi spojí telefonicky. Od července 2022 je řešena e-mailová korespondence přicházející pouze během ordinační doby, neboť nás doslova zaplavila. Již bylo avizováno. Zvláště pak nelze nahodile žádat o vystavení a ukončení pracovní neschopnosti touto formou a […]

Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

Čekání. Čekání na co? Čekání na koho?

Čekání, trpělivost, ohleduplnost, vlídnost, umět se usmát, poděkovat… Nechceme čekat? Nechceme být trpěliví? Nechceme být ohleduplní? Nechceme být vlídní? Nechceme druhého obdarovat úsměvem? Nač děkovat? Jaká máme očekávání? Očekávání v životě, očekávání v čekárně, očekávání kdekoliv, na kterémkoliv místě na světě. Na co a nebo na koho ve svém životě čekáme? Změníme či urychlíme něco […]

Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

Ordinace – během běžné ordinační doby již pacienty neobjednáváme, čas výhradně pro objednané, v době k tomu určené, vymezen

V době vln COVIDu a poté jsme se snažily objednávat pacienty i mimo ordinační dobu vyhrazenou výhradně pro objednané, tedy během běžné ordinační doby. Vzhledem k tomu, že přibylo těch, kteří navštěvují ordinaci zcela mimo objednání, do toho nejrůznější akutní stavy, rušíme tento objednávkový systém. I přes opakovaný apel na nutnost objednání se k vyšetření, […]

Posted in Aktuality
MUDr. Karin Niklová

Elektronická neschopenka od 1.1.2020

Od 1.1.2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku. Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci. Povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. ( = ošetřující lékař ). […]