Lékařský posudek k řízení motor. vozidel
– vstupní vyšetření – 300 Kč
– vyšetření v 65-68-70…letech – 100 Kč
– první ŘP pro studenty – zdarma

Vystavení lékařského posudku k oprávnění k držení zbrojního průkazu
vstupní vyšetření  – 500 Kč
opakované vyšetření – 300 Kč

Pracovně-lékařské prohlídky do zaměstnání – 400 Kč

Vystavení posudku ke schopnosti obsluhovat jakákoliv zařízení a stroje
(práce ve výškách, jeřábník, svářeč) – 200 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace – 300 Kč

Vypsání tiskopisu pro pojišťovnu, vyplnění bodového ohodnocení úrazu pro pojišťovnu – 300 Kč

Vypsání žádosti do Domova důchodců, DPS, Ošetřovatelského domova apod. – 200 Kč

Vypsání lázní – 150 Kč

Příplatek za vyšetření nebo vypracování dokumentace na počkání
(lékařské posudky o zdrav. způsobilosti, veškerá práce spojená s administrativním úkonem výhradně jen po objednání) – 400 Kč

Potravinářský průkaz – 100 Kč
potravinářský průkaz pro studenty zdarma

Vyšetření na okultní krvácení mimo termín daný zdravotními pojišťovnami – 100 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro studium na VŠ – zdarma

Očkování
S výjimkou řádného očkování hrazeného ZP si klient hradí sám:
cena nepovinného očkování (vakcíny) + cena za aplikaci vakcíny (50,- Kč)

Kopírování zdrav. dokumentace – 1 stránka/2 Kč

Ve Šternberku dne 1.5.2021 MUDr. Karin Niklová