Lékařský posudek o zdrav. způsobilosti k řízení motor. vozidel

  • první vyšetření – 400 Kč
  • vyšetření v 65-68-70 letech – 300 Kč
  • studenti – zdarma

Lékařský posudek o zdrav. způsobilosti k držení zbrojního průkazu
vyšetření  – 500 Kč

Pracovně-lékařské prohlídky do zaměstnání – 500 Kč

Vystavení posudku ke schopnosti obsluhovat jakákoliv zařízení a stroje
(práce ve výškách, jeřábník, svářeč) – 300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace – 350 Kč

Vypsání tiskopisu pro pojišťovnu, vyplnění bodového ohodnocení úrazu pro pojišťovnu – 500 Kč

Vypsání žádosti do Domova důchodců, DPS, Ošetřovatelského domova apod. – 200 Kč

Vypsání lázeňského návrhu – 300 Kč

Příplatek za vypracování dokumentace na počkání bez řádného objednání
(lékařské posudky o zdravotní způsobilosti, práce spojená s administrativním úkonem) – 500 Kč

Vyšetření na okultní krvácení mimo termín daný zdravotními pojišťovnami – 100 Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu na VŠ – zdarma

Očkování
S výjimkou řádného očkování hrazeného ZP si klient hradí sám:
cena nepovinného očkování (vakcíny) + cena za aplikaci vakcíny (50,- Kč)

Kopírování zdrav. dokumentace – 1 stránka/2 Kč

Ve Šternberku dne 1.4.2024 MUDr. Karin Niklová