Plánovaná dovolená

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

17.6.22 ( PÁ ).

27.6.22 – 1.7.22 ( PO – PÁ ).

1.8.22 – 5.8.22, 8.8.22 – 12.8.22 ( 14 dnů letní dovolené ).

Během naší dovolené nás bude zvykle zastupovat PL MUDr. Jiřina Kaderková ( Šternberk ), vyjma 17.6.22 ( v akutních případech LSPP ). Se zastupující prakt. lékařkou, prosím, o řešení výhradně akutních stavů, nikoliv řešení vleklých potíží, které jsou jistě plně v naší kompetenci. Zastupující praktický lékař není oprávněn za nás vydávat výpis ze zdravot. dokumentace, žádné lékařské posudky, např. lékařský posudek do zaměstnání, ani lékařský posudek k řízení motor. vozidla, zdravotní průkaz aj. Je na to nutné předem pamatovat. I stran domluvy předoperačních vyšetření – ta naší cestou.

Děkuji za pochopení.

MUDr. Karin Niklová

Vyšetření po objednání

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Nadále preferujeme objednávání pacientů na konkrétní čas. Tito objednaní pacienti, vyjma akutních stavů, mají přednost. Ne vždy je možné dodržet čas pro objednaného a to právě z důvodu akutních vyšetření. Je řada těch, kteří přichází zcela bez objednání. Vždy je vhodné se k vyšetření objednat, ať už osobně, telefonem, e-mailem (pozor změna v řešení e-mailové korespondence, viz. příspěvek na těchto web. stránkách).

Děkuji za respektování objednávkového systému.

MUDr. Karin Niklová

Respirátor, rouška při vstupu do čekárny, ordinace

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

V případě potíží jako je rýma, kašel, bolesti v krku, zimnice, teplota, s tím spojené bolesti svalů a kloubů, velmi prosím o to, abyste si při vstupu do čekárny a ordinace nasadili respirátor nebo roušku. Buďme k sobě nadále ohleduplní.

Při vstupu do čekárny je k dispozici desinfekce na ruce.

Děkuji za pochopení a vstřícnost.

MUDr. Karin Niklová

Změna v řešení e-mailové korespondence od 19.4.22

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Od 19.4.22 bude striktně řešena e-mailová korespondence přicházející pouze v den, kdy ordinujeme a zásadně e-maily, které přichází během ordinační doby. Na ostatní e-maily nebude brán zřetel. Přednostně je třeba vyšetřit pacienty, kteří čekají na své vyšetření po objednání, pacienty akutní a do vší této zodpovědné práce zvedáme telefony a mezitím se snažíme vyřešit e-mailovou korespondenci.

Bližší informace v příspěvku o chodu ordinace, viz. níže, shrnuto zde.

Děkuji za pochopení a ohleduplnost.

MUDr. Karin Niklová

Chod ordinace – objednaní, akutní, telefon, e-mail

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

E-mailovou adresu jsme se sestřičkou založily v době pandemie COVIDu, aby se nestalo, že někdo uvízne bez pomoci. Přednostně musíme brát zřetel na pacienty v čekárně, kdy se stále snažíme udržet objednávkový systém, avšak musíme se postarat i o akutní pacienty, tedy ne vždy se nám daří dodržet časový harmonogram objednání. Vážím si všech, kteří trpělivě čekají na své vyšetření a zbytečně nevyvolávají dusnou atmosféru v čekárně, která opravdu k ničemu dobrému nepřispívá a vyšetření uvnitř ordinace se tím nijak neúspíší. Mezitím, co někteří čekají v čekárně a uvnitř ordinace vyšetřujeme, jsou dotyční překvapení, jak nám neustále zvoní telefon, který je také zapotřebí zvedat. Tedy věta: „Nemohu se dovolat, vy to neberete, nezvedáte“….opět nijak nepřispívá k příjemné atmosféře, ačkoliv se snažíme být k těmto výrokům velmi trpělivé. A do toho přichází ti, kteří jsou naopak netrpěliví a ťukají na dveře, ačkoliv vidí, že má sestřička mnoho práce a někdy po zavření dveří do ordinace ani nedosedne na židli a už aby opět vstala a plnila přání těch, kteří nemohou čekat ani o minutu déle. A já jako paní doktorka se musím v tomto prostředí soustředit, abych byla schopna, je-li to možné, vyřešit veškeré zdravotní potíže s nimiž přicházíte. Mnozí odchází se slovy: „Jak můžete v takovém prostředí, kde neustále zvoní telefon, pracovat? Nepracoval bych tu ani jednu minutu. Neměl bych na to trpělivost.“ Budu se opět opakovat, ale velmi si vážím těch, kteří si všimnou našeho pracovního vypětí, jsou ohleduplní a trpělivě čekají. Děkuji. A tak se dostávám k e-mailové korespondenci. Ta je návdavkem k tomu ke všemu. Již v minulosti jsem prosila o věcnou e-mailovou korespondenci, psaní během ordinační doby, s uvědoměním si toho, že nelze vše vyřešit e-mailem. Je velmi náročné přijít do práce, otevřít e-mailovou korespondenci, která nás v poslední době doslova zahrnuje. E-mail máme otevřen po celou ordinační dobu, ale není možné všem hned ráno odpovědět, zvedat neustále zvonící telefon, za nímž je opět někdo s požadavkem a do toho vyšetřovat. Tedy věta: „Psal jsem Vám paní doktorko, sestřičko…ano, my víme, vše registrujeme, ale skutečně každá z nás má jen jednu hlavu a dvě ruce a musí zastat mnoho zodpovědné práce. Opět děkuji těm, kteří jsou ohleduplní a mají pochopení. Sestřičce se navíc stává, že mnohým na e-mail odepíše, mezitím se dotyčný dovolá a je překvapen, neboť si e-mailovou odpověď již nepřečetl, tedy dvojitá práce. Touto formou komunikace budou tedy striktně řešeny pouze ty e-maily, které přijdou v den ordinace a pouze v ordinační době, na ostatní nebude brán zřetel, neboť je to nezvladatelné a mnohé musíme ještě se sestřičkou dlouho řešit po skončení ordinační doby a já se teprve až poté dostanu výhradně ke své administrativní práci. Samozřejmě každý, kdo má akutní zdravotní potíže a nemůže se dovolat, může přijít přímo bez objednání. Má-li příznaky infekčního onemocnění, např. podezření na COVID aj. nebo zvrací, má průjem….nechť telefonuje a nebo využije e-mailové korespondence. Je však třeba být trpělivý. Dotyčného vždy kontaktujeme. Pacienty se snažíme stále k vyšetření objednávat a dodržovat hygienická opatření ve vztahu k infekčním onemocněním.

Děkuji za pochopení.

MUDr. Karin Niklová

Elektronická neschopenka od 1.1.2020

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Od 1.1.2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku.

Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci.

Povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. ( = ošetřující lékař ).

Ošetřující lékař = praktický lékař, chirurg, ortoped, neurolog, gynekolog, stomatolog…..( ten, který pacienta pro dané onemocnění léčí ).

Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem. Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost.

Výše uvedené vyplývá z platného zákona č. 187/2006 Sb., a bylo opakovaně potvrzeno stanovisky Ministerstva zdravotnictví, České správy sociálního zabezpečení, České lékařské komory a Sdružení praktických lékařů ČR.