Aktualizace webu – prosím o přečtení aktualit

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Prosím o přečtení následujících příspěvků:

Prosba.

E-mailová korespondence, pracovní neschopnost.

Elektronická neschopenka od 1.1.2020.

Při vstupu do čekárny a ordinace respirátor.

Od 1.4.2024 již nebudeme poskytovat zdravotní péči v Žerotíně.

Ordinace ve ČT – Šternberk – sudý týden – 7:00-10:00 hod. akutní případy, v návaznosti od 10:00 do 13:00 hod. pro objednané.

Ordinace Hnojice – ČT, lichý týden – 10:30-13:30 hod.

ČT – výjezdový den.

K 1.4.2024 byl zaktualizován ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami.

Děkuji za přečtení.

MUDr. Karin Niklová

Velikonoční přání 2024

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Kolik bohatství v sobě nosíme a přesto žijeme v takové bídě…

Cituji slova jednoho milujícího a pokorného srdce.

Co k tomu říci, co popřát nám všem?

Je třeba na hlubinu našich srdcí sestoupit, chtít to bohatství z hlubin našich srdcí vytěžit pro dobro druhých. Pramen lásky v srdcích otevřít, dát z Něj druhým živé vody pít. Kéž ve světle Lásky věčné naše srdce rozkvétají, tisíce květů moudrosti, v nichž pravda odvěká. Kým je člověk bez Boha? Bohem nadevše milován.

Pokoj našim srdcím v naději a důvěře, s pohledem k nebi.

Radostné a požehnané Velikonoce vám všem.

Vaše paní doktorka

Prosba

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Z provozních důvodů je třeba se dostavit k vyšetření nejpozději 30-45 min. před skončením ordinační doby, nedomluvíme-li se jinak, s ohledem na časovou aj. náročnost vyšetření.

V případě akutních potíží vždy ráno a nalačno. Netřeba se objednávat.

Děkuji za pochopení a ohleduplnost.

Vaše paní doktorka

Ordinace ve ČT – Šternberk – sudý týden

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Vzhledem k tomu, že od 1.4.2024 již nebudeme poskytovat zdravotní péči v Žerotíně, ale jen 1krát/2 týdny v Hnojicích ( v liché týdny ), bude ve Šternberku čas od 7:00 hod. do 10:00 hod. věnován akutním případům a v návaznosti od 10:00 hod. do 13:00 hod. objednaným. Prosím o respektování času pro objednané.

Děkuji.

Vaše paní doktorka

ČT – výjezdový den, 1krát/2 týdny ( lichý týden ) – Hnojice, prosba

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Od 1.4.2024 již nebudeme poskytovat zdravotní péči v Žerotíně, pouze 1krát/2 týdny ve ČT v Hnojicích.

Vzhledem k nutnosti přesunu do ordinace v Hnojicích, viz. výše, je možno vyšetřit v tento den pouze toho pacienta, který se dostaví do ordinace ve Šternberku maximálně do 9:15 hod.

V případě, že by se v tuto dobu dostavilo současně k vyšetření více pacientů, bude posouzena závažnost jejich zdravotních potíží a dle toho se vyšetření uskuteční až den následující, tedy v pátek.

Akutní potíže se řeší vždy ráno a nalačno.

Děkuji za pochopení a ohleduplnost.

Vaše paní doktorka

E-mailová korespondence, pracovní neschopnost

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

E-mailovou korespondenci řešíme výhradně v průběhu ordinační doby. Není v našich silách při vší náročnosti řešit e-mailovou korespondenci, která přichází ještě po skončení ordinační doby. Mnohé zdravotní potíže nelze řešit formou e-mailu, ale je zapotřebí se dostavit k řádnému vyšetření do ordinace. V případě akutních potíží jednoznačně ráno a nalačno. Netřeba se objednávat. Čas pro objednané je věnován těm, kteří přichází po předešlém objednání k prohlídkám preventivním, pracovnělékařským, k vypracování nejrůznějších lékařských posudků. Výpis ze zdravotní dokumentace rovněž po objednání.

Chtěla bych upozornit na to, že není možné vystavit či ukončit pracovní neschopnost pouze na základě e-mailové korespondence bez naší odezvy, zvláště je-li tak požadováno po skončení ordinační doby. Vystavení či ukončení pracovní neschopnosti vždy po domluvě s námi, nutnost odezvy z naší strany. Je povinností pacienta lékaře stran pracovní neschopnosti kontaktovat – osobně či telefonicky, pokud se lékař a pacient nedomluví jinak. K naší lítosti se nám poměrně často stává, že k ukončení pracovní neschopnosti musíme pacienty vyzývat. Není možné nastoupit zpět do zaměstnání, aniž by byla pracovní neschopnost námi ukončena.

Prosím a děkuji za spolupráci.

Vaše paní doktorka

Elektronická neschopenka od 1.1.2020

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Od 1.1.2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku.

Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci.

Povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. (= ošetřující lékař).

Ošetřující lékař = praktický lékař, chirurg, ortoped, neurolog, gynekolog, stomatolog…..(ten, který pacienta pro dané onemocnění léčí).

Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem. Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost.

Výše uvedené vyplývá z platného zákona č. 187/2006 Sb., a bylo opakovaně potvrzeno stanovisky Ministerstva zdravotnictví, České správy sociálního zabezpečení, České lékařské komory a Sdružení praktických lékařů ČR.