V režii praktického lékaře pouze pacienti s příznaky a pozitivním PCR testem

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

V současné chvíli stále platí, že praktický lékař řeší pouze pacienty s příznaky ( nemocné s podezřením na onemocnění COVID, nemocné s tímto onemocněním ) a pacienty s pozitivním PCR testem na COVID.

Testování se vztahuje na očkované, neočkované i ty, co onemocnění COVID prodělali.

Nadále platí:

U osob pozitivně antigenně testovaných v práci vystavuje e-PN KHS. Zaměstnavatel odesílá seznam pozitivně testovaných pracovníků na KHS a žádá pro ně o vystavení e-PN KHS. Dotyčnému pak přijde sms-kou informace o vystavení e-PN. Je-li pacient pozitivně antigenně testovaný a NEMÁ PŘÍZNAKY, pak se 5ti denní karanténa ukončuje automaticky. Po návratu do práce opět antigenní test a 5 dnů musí zaměstnanec nosit respirátor.

U osob v kontaktu s pozitivními, kteří NEMAJÍ PŘÍZNAKY, vystavuje e-PN rovněž KHS. Dotyčnému přijde sms formou vyrozumění, že byl v kontaktu s osobou pozitivní na COVID. Může touto formou požádat KHS o vystavení e-PN. 5ti denní karanténa se ukončuje automaticky. Po návratu do práce opět antigenní test a 5ti denní nošení respirátoru.

Pacienty s příznaky během karantény a nebo pozitivním PCR testem přebírá praktický lékař. Izolace je minimálně 5 dnů ( den pozitivního PCR testu + 5 ), kdy poslední 2 dny musí být dotyčný bez příznaků a již se PCR test na konci izolace neprovádí.

Pak tu máme ještě pracovní karantény – výhradně v režii zaměstnavatele a KHS.

Důrazně upozorňuji a to na základě zkušeností, že je potřeba praktickému lékaři nejpozději druhý den po obdržení PCR testu oznámit jeho výsledek. Nelze ukončit e-PN bez toho, aniž by nás dotyčný kontaktoval V PRACOVNÍ DOBĚ telefonicky, e-mailem – nutné si ukončení e-PN vzájemně potvrdit. ZÁSADNĚ BĚHEM PRACOVNÍ DOBY. E-PN nelze ukončit zpětně.

Znovu apeluji na věcnou e-mailovou korespondenci. Vždy dotyčného kontaktujeme. Budou řešeny e-maily, které obdržíme během ordinační doby. Všechny ostatní až den poté. V SO a v NE e-mailová korespondence řešena nebude, neboť pracovní tempo je skutečně strhující. Nelze vše vyřešit e-mailem, navíc musíme ordinovat a věnovat se těm, kteří se k vyšetření objednali a těm, kteří mají akutní potíže. Děkuji za pochopení. Nikdo bez pomoci nezůstane.

MUDr. Karin Niklová

Vyšetření v ordinaci pouze po domluvě (telefon, e-mail)

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

VYŠETŘENÍ V ORDINACI POUZE PO DOMLUVĚ S LÉKAŘEM ČI ZDRAV. SESTROU ( TELEFON, E-MAIL ) – vzhledem k epidemiologické situaci onemocnění COVID-19 OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ( TERMÍN VYŠETŘENÍ NA KONKRÉTNÍ ČAS ), prosím o respektování. Akutní a život ohrožující stavy jsou výjimkou. Nejste-li objednaní a už jste v čekárně, pak je nutné o své přítomnosti ihned informovat zdr. sestru.

Pacienti, kteří mají zvýšenou teplotu, respirační potíže jako kašel, rýma, bolesti v krku, dále bolesti svalů a kloubů, zimnici, ztrátu chuti a čichu nebo mají v anamnéze zvracení a průjem, tedy podezření na onemocnění COVID, musí předem informovat lékaře telefonem, e-mailem a domluvit se na dalším postupu. S těmito příznaky do ORDINACE NEVSTUPOVAT.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Telefon do ordinace: 585 011 064

E-mail: ordinace.stbk@seznam.cz

Web: https://mudr-niklova.cz

Elektronická neschopenka od 1.1.2020

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Od 1.1.2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku.

Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci.

Povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. ( = ošetřující lékař ).

Ošetřující lékař = praktický lékař, chirurg, ortoped, neurolog, gynekolog, stomatolog…..( ten, který pacienta pro dané onemocnění léčí ).

Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem. Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost.

Výše uvedené vyplývá z platného zákona č. 187/2006 Sb., a bylo opakovaně potvrzeno stanovisky Ministerstva zdravotnictví, České správy sociálního zabezpečení, České lékařské komory a Sdružení praktických lékařů ČR.