Indikace k odběru COVID-19

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Indikováni jsou POUZE SYMPTOMATIČTÍ PACIENTI (horečka nad 38 st.C trvající déle než 2 dny, suchý kašel, dušnost).

Odběr indikovaný praktickým lékařem.

Pacient musí mít k odběru žádanku od praktického lékaře ( předání žádanky e-mailem pacientovi nebo na odběrové místo – FN Olomouc, Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, mobilem – MMS ), dále je nutné mít občanský průkaz, kartu pojištěnce, jinak odběr proveden nebude.

Převoz vlastním autem, v doprovodu maximálně jedné osoby. Nemůže-li se pacient dopravit sám, praktický lékař volá KHS a žádá o vyslání mobilního odběrového týmu.

Testování na vlastní žádost na testovacích místech zatím nelze, pouze symptomatičtí pacienti, viz. výše.

Vystavení e-neschopenky

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Důrazně apeluji na to, že není možné žádat o vystavení e-neschopenky či karantény formou e-mailové korespondence. Nutno vždy telefonicky kontaktovat lékaře, jinak nebude akceptováno. Vystavení e-PN lze i 3 dny zpětně, jde-li o ukončení e-PN, naopak nelze – elektronický systém nás zpětně nepustí.

Od 1.1.2020 je povinen e-neschopenku vystavit každý lékař, který se stává pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem pacienta a zve si pacienta ke kontrolnímu vyšetření, tedy i lékaři z řad specialistů. Podrobně popsáno na našich webových stránkách.

Děkuji za pochopení.

Informace o chodu ordinace

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality


Ordinační doba je plně zachována, tak jak máme avizováno na našich webových stránkách, avšak v nouzovém režimu s nutností kontaktovat telefonicky či formou e-mailu. Provoz v ordinacích Žerotín a Hnojice je nyní pozastaven do odvolání.

Vzhledem k tomu, že stále nemáme dostatek ochranných pomůcek, není možné v současné době zajistit chod tří ordinací. V případě akutní potřeby laboratorních odběrů krve, odběru na INR u seniorů, zvláště pak na vesnicích, samozřejmě i ve Šternberku, se budeme snažit využívat terénní pracovníky, tedy zdrav. sestřičky Charity, pečovatelské služby. Vzhledem k situaci, která nyní nastala v oblastech Uničov, Litovel….., je bohužel personálně oslabena i Charita. Přesto s námi budou sestřičky nadále spolupracovat, jak jen to bude možné, tak aby byla péče o seniory zachována a za to velké díky jim i pečovatelské službě. Buďme v nadcházejících dnech k sobě skutečně ohleduplní, uvážliví v tom, co je skutečně akutní a podstatné.

Důrazně apeluji na to, že není možné žádat o vystavení e-neschopenky či karantény formou e-mailové korespondence. Nutno vždy telefonicky kontaktovat lékaře, jinak nebude akceptováno. Vystavení e-PN lze i 3 dny zpětně, jde-li o ukončení e-PN, naopak nelze – elektronický systém nás zpětně nepustí.

K e-mailové komunikaci přistupujte, prosím, uvážlivě. Je potřeba si uvědomit, že ačkoliv pracujeme v nouzovém režimu, t.č. za zavřenými dveřmi, denně musíme vyřešit spousty telefonátů, oddiferencovat jednotlivé případy, mnohdy dodatečně vystavovat e-neschopenky, karantény, sledovat e-maily od Sdružení praktických lékařů, ČLK, neboť situace se mnohhy mění během dne i několikrát a kromě toho je potřeba komunikovat s KHS, OSSZ Olomouc a dost často se nám nedostává jasné odpovědi, tedy konzultujeme i mezi sebou praktičtí lékaři navzájem, situace je nepřehledná, algoritmy jak postupovat se průběžně upravují. Tedy k možnosti odpovědět na vaše e-maily se dostávám až v odpoledních či večerních hodinách. A tímto děkuji všem, kteří mají pochopení a k této formě komunikace takto přistupují, zatím se tak skutečně děje.

Tyto dny jsou pro nás skutečně velkou výzvou, co se mezilidských vztahů týče. Buďme k sobě solidární, ohleduplní, laskaví, vzájemně si pomáhejme.Postup při podezření na koronavirus

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Při podezření na koronavirus – horečka nad 38 st.C alespoň 2 dny, kašel a dušnost:

Praktický lékař vystaví e-neschopenku s diagnózou odpovídající podezření na koronavirus.

Praktický lékař telefonicky kontaktuje odběrové místo, domluví se, kdy je možné pacienta s podezřením na koronavirus odeslat, žádanka k odběru bude předána pacientovi formou e-mailu nebo zasláním ofocené žádanky na odběrové místo.

Odběrová místa pro Olomoucký kraj:

FN Olomouc, VN Olomouc

Nemocnice Prostějov, Přerov ( infekční ambulance )

Převoz pacienta v doprovodu vlastním autem, v doprovodu maximálně jedné osoby. Nemůže-li se dostavit k odběru sám, pak praktický lékař volá na KHS a žádá o vyslání mobilního odběrového týmu.

Laboratoř informuje o pozitivitě KHS a ta informuje pacienta a zajistí provedení epidemiologického šetření.

Karanténa ( formou ePN )

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Karanténu formou e-neschopenky může praktický lékař vystavit pouze:

U osob, které se vrátili z ciziny ( z 15ti určených zemí ).

U osob, které mu hygiena oznámí, protože byly v kontaktu s pozitivně testovaným pacientem.

Osoby v karanténní oblasti ( Uničov, Litovel… ):

a) Je-li osoba zdravá a nedostane se za prací do karanténní oblasti, vystavuje potvrzení pro zaměstnavatele obecní úřad.

b) Osobě v karanténní oblasti nařizuje karanténu KHS a praktický lékař e-neschopenku nevystavuje. Dotyčný se musí obrátit s žádostí na KHS.

Mnohé firmy uzavírají svůj provoz, v tomto případě není na praktickém lékaři, aby vystavoval e-neschopenky – nesmí. Řešení situace je výhradně v kompetenci zaměstnavatele, který má za svého zaměstnance zodpovědnost. V těchto dnech, kdy na nás zdravotnících leží velká tíha zodpovědnosti oddiferencovat řadu případů v nouzovém režimu, apeluji na férový přístup.

Situace se neustále vyvíjí. Buďme trpěliví.

Pokyny pro naše pacienty

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Pokyny pro naše pacienty ode dne 16.3.2020:

Od 16.3.2020 změna ordinačního systému a komunikace do odvolání z důvodu epidemie virem COVID 19 – koronavirus.

Cílem opatření je omezení fyzického kontaktu na minimum, tak abychom vám mohly i nadále poskytovat služby, vystavovat recepty na vámi užívané léky.

V případě respiračních obtíží ( kašel, bolesti v krku, rýma, kýchání ), teploty, je třeba telefonicky konzultovat předem. V současné době nemáme dostatek ochranných pomůcek. Vzájemně bychom se tak vystavovali riziku nákazy a máme-li být schopni nadále služby poskytovat, musíme být k sobě solidární.

Jde-li o potíže akutní, rovněž je třeba předem telefonicky konzultovat. Domluvíme se na konkrétní čas vyšetření.

V této době je zapotřebí jednoznačně využít elektronické formy receptu, stejně tak elektronické e-neschopenky, vystavení karantény.

Nyní nelze provádět preventivní prohlídky u zdravých osob, periodické, vyšetření k řidičskému průkazu ( s přihlédnutím možnosti rizika nákazy ) apod.

Informace budeme na našich webových stránkách dle vývoje situace pravidelně aktualizovat.

Koronavirus – informace

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Mimořádné opatření MZ ve věci karantény pro osoby vracející se z Číny, Jižní Koreje, Íránu, Itálie, Španělska, Rakouska, Německa, Norska, Švédska, Francie, Belgie, Nizozemska, Dánska, Velké Británie a Švýcarska.

Všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se v období od 13.3.2020 navrátí z pobytu na území některé z výše uvedených zemí do ČR, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost telefonicky svému registrujícímu praktickému lékaři – bez osobního kontaktu. Praktický lékař rozhodne o 14ti denní karanténě pacienta. S nařízením domácí katantény je spojeno vystavení elektronické neschopenky v souladu se stanoviskem ČSSZ, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi lékařem a pacientem v karanténě. V případě, že o karanténě rozhodne KHS, praktický lékař pouze návazně vystaví neschopenku. Krajská hygienická stanice vždy informuje praktické lékaře o nařízené karanténě ( možno volat na linku 112 – operátor přepojí volajícího na místně příslušnou KHS ).

Kritéria hodnocení onemocnění COVID-19 ( koronavirem ):

Klinická: Akutní respirační infekce – náhle vzniklý alespoň 1 z příznaků – horečka, kašel, dušnost nebo akutní respirační selhání, bez plného objasnění příčiny.

Epidemiologická: Pobyt v zemi s lokálním přenosem – do 14ti dnů před objevením prvních příznaků nebo úzký kontakt s osobou splňující klinická kritéria.

Rovněž prosíme o předchozí telefonickou komunikaci pacientů s chřipkovými příznaky – viz. výše příznaky akutní respirační infekce.

Výše uvedené budeme aktualizovat dle pokynů MZ, ČLK a Sdružení praktických lékařů, v souladu s ČSSZ.

Elektronická neschopenka od 1.1.2020

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Od 1.1.2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku.

Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci.

Povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. ( = ošetřující lékař ).

Ošetřující lékař = praktický lékař, chirurg, ortoped, neurolog, gynekolog, stomatolog…..( ten, který pacienta pro dané onemocnění léčí ).

Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem. Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost.

Výše uvedené vyplývá z platného zákona č. 187/2006 Sb., a bylo opakovaně potvrzeno stanovisky Ministerstva zdravotnictví, České správy sociálního zabezpečení, České lékařské komory a Sdružení praktických lékařů ČR.