Indikace k odběru COVID-19

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Indikováni jsou POUZE SYMPTOMATIČTÍ PACIENTI (TT 37,0 st.C a více trvající déle než 2 dny, suchý kašel, dušnost, rýma, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu – pokud nelze vysvětlit jiným onemocněním) – odběr indikuje praktický lékař a PACIENTI, KTEŘÍ BYLI V KONTAKTU S OSOBOU POZITIVNÍ NA INFEKCI COVID-19 – v těchto případech indikuje odběr KHS.

Indikuje-li odběr praktický lékař, musí mít pacient k odběru od něj žádanku ( předání žádanky pacientovi e-mailem, mobilem – MMS ), dále je nutné mít občanský průkaz, kartu pojištěnce, jinak odběr proveden nebude.

Převoz vlastním autem, v doprovodu maximálně jedné osoby. Nemůže-li se pacient dopravit sám, praktický lékař volá KHS a žádá o vyslání mobilního odběrového týmu.

V současné době je již možnost testování na vlastní žádost jako samoplátce. Vyšetření na koronavirus stojí 2 900,- Kč. Odběrová místa u nemocnic ve Šternberku, v Prostějově a v Přerově jsou přístupná ve všední dny od 8.00 do 14.30 hod., bez objednání.Aktuality k 1.5.2020

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Situace se neustále vyvíjí.

Zatím stále pracujeme distančním způsobem, tedy po telefonické domluvě, vyjma akutních stavů, které si zveme do ordinace ve Šternberku po telefonické domluvě na konkrétní čas. Je mi líto, ale provoz ordinace v Hnojicích a v Žerotíně zatím zůstává uzavřen. Uvidíme, co přinesou následující dny. Jakmile to bude možné, provoz v těchto ordinacích opět obnovíme. Budu informovat o situaci starosty obcí, i na těchto webových stránkách. Děkuji za pochopení.

V současné době je možné se již objednat k preventivní prohlídce, vyšetření na ŘP a dle důležitosti i k některým dalším administrativním úkonům. Opět se rozbíhají předoperační vyšetření, možnost lázeňské terapie. V ranních hodinách, vyjma středy, provádíme potřebné laboratorní odběry krve, vyšetření moči aj. – vše po telefonické domluvě, nutnost objednání.

Pro výše uvedené platí vždy předem hlásit, zda-li nejsou známky respiračního infektu ( kašel, dušnost, rýma, bolesti v krku, bolesti kloubů, ztráta chuti, čichu ), teplota. V těchto případech je nutné postupovat jiným způsobem. Snažíme se minimalizovat riziko kontaktu s pacienty, kteří by mohli být infikováni COVID-19, neboť v případě potvrzení této infekce u pacienta, bychom nesměly dalších 14 dnů nikoho v naší ordinaci vyšetřit a samozřejmě existují i jiné nemoci, než infekce COVID-19, na které je nutno pamatovat a pacientům věnovat péči.

Stále preferujeme vystavování e-receptů. Poukazy na inkontinenční pomůcky aj. je však nutné si vyzvednout osobně – opět po telefonické domluvě.

Od 1.1.2020 je PN vystavována elektronicky. Tuto povinnost má ošetřující lékař, tedy nejen praktický lékař, ale jakýkoliv specialista, který se stává pro pacienta ošetřujícím lékařem pro dané onemocnění, pro které si ho zve k dalším kontrolám. Podrobně popsáno na našich webových stránkách.

Znovu apeluji na to, že nelze jít do práce, aniž by byla elektronická forma PN ukončena. Ošetřující lékař musí být informován po telefonické domluvě. Totéž se týká vystavení PN – e-mailová forma s žádostí o e-PN nebude akceptována. Vše po telefonické domluvě. Stejně tak je nutný aktivní přístup pacienta k e-PN a vždy je potřeba informovat o aktuálním zdravotním stavu, zvláště pak 14. den e-PN a na konci měsíce, kdy je odesílán elektronickou formou lístek na peníze. Ve většině případů se tak děje a já děkuji za spolupráci.

Děkujeme za podporu a všem těm, kteří se k nám chovají ohleduplně a mají pochopení pro naši práci.

Psychoterapie bezkontaktně

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Psychologové Kliniky psychiatrie FN Olomouc poskytují nově psychoterapii online ( e-mail, skype ) či telefonicky pro ambulantní klienty/pacienty.

Psychoterapie je určena lidem, kteří potřebují dlouhodobější, systematickou psychoterapeutickou podporu.

Psychoterapie je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Může navazovat na krizovou intervenci.

Psychoterapii indikuje lékař ( praktický lékař, psychiatr, jiný specialista ) – napíše žádanku, příp. požadavek sdělí telefonicky.

Aktuální informace a kontakty naleznete na www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/klinika-psychiatrie, příp. telefonicky na tel. 588 443 519.

Dále od 27.3.20 funguje krizová linka psychologické první pomoci Českého červeného kříže v Olomouci na tel. 776 788 103 pro veřejnost, zatím v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hod.

Vystavení e-neschopenky

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Důrazně apeluji na to, že není možné žádat o vystavení e-neschopenky či karantény formou e-mailové korespondence. Nutno vždy telefonicky kontaktovat lékaře, jinak nebude akceptováno. Vystavení e-PN lze i 3 dny zpětně, jde-li o ukončení e-PN, naopak nelze – elektronický systém nás zpětně nepustí.

Od 1.1.2020 je povinen e-neschopenku vystavit každý lékař, který se stává pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem pacienta a zve si pacienta ke kontrolnímu vyšetření, tedy i lékaři z řad specialistů. Podrobně popsáno na našich webových stránkách.

Děkuji za pochopení.

Informace o chodu ordinace

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality


Ordinační doba je plně zachována, tak jak máme avizováno na našich webových stránkách, avšak v nouzovém režimu s nutností kontaktovat telefonicky či formou e-mailu. Provoz v ordinacích Žerotín a Hnojice je nyní pozastaven do odvolání.

Vzhledem k tomu, že stále nemáme dostatek ochranných pomůcek, není možné v současné době zajistit chod tří ordinací. V případě akutní potřeby laboratorních odběrů krve, odběru na INR u seniorů, zvláště pak na vesnicích, samozřejmě i ve Šternberku, se budeme snažit využívat terénní pracovníky, tedy zdrav. sestřičky Charity, pečovatelské služby. Vzhledem k situaci, která nyní nastala v oblastech Uničov, Litovel….., je bohužel personálně oslabena i Charita. Přesto s námi budou sestřičky nadále spolupracovat, jak jen to bude možné, tak aby byla péče o seniory zachována a za to velké díky jim i pečovatelské službě. Buďme v nadcházejících dnech k sobě skutečně ohleduplní, uvážliví v tom, co je skutečně akutní a podstatné.

Důrazně apeluji na to, že není možné žádat o vystavení e-neschopenky či karantény formou e-mailové korespondence. Nutno vždy telefonicky kontaktovat lékaře, jinak nebude akceptováno. Vystavení e-PN lze i 3 dny zpětně, jde-li o ukončení e-PN, naopak nelze – elektronický systém nás zpětně nepustí.

K e-mailové komunikaci přistupujte, prosím, uvážlivě. Je potřeba si uvědomit, že ačkoliv pracujeme v nouzovém režimu, t.č. za zavřenými dveřmi, denně musíme vyřešit spousty telefonátů, oddiferencovat jednotlivé případy, mnohdy dodatečně vystavovat e-neschopenky, karantény, sledovat e-maily od Sdružení praktických lékařů, ČLK, neboť situace se mnohhy mění během dne i několikrát a kromě toho je potřeba komunikovat s KHS, OSSZ Olomouc a dost často se nám nedostává jasné odpovědi, tedy konzultujeme i mezi sebou praktičtí lékaři navzájem, situace je nepřehledná, algoritmy jak postupovat se průběžně upravují. Tedy k možnosti odpovědět na vaše e-maily se dostávám až v odpoledních či večerních hodinách. A tímto děkuji všem, kteří mají pochopení a k této formě komunikace takto přistupují, zatím se tak skutečně děje.

Tyto dny jsou pro nás skutečně velkou výzvou, co se mezilidských vztahů týče. Buďme k sobě solidární, ohleduplní, laskaví, vzájemně si pomáhejme.Postup při podezření na koronavirus

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Při podezření na koronavirus – horečka nad 38 st.C alespoň 2 dny, kašel a dušnost:

Praktický lékař vystaví e-neschopenku s diagnózou odpovídající podezření na koronavirus.

Praktický lékař telefonicky kontaktuje odběrové místo, domluví se, kdy je možné pacienta s podezřením na koronavirus odeslat, žádanka k odběru bude předána pacientovi formou e-mailu nebo zasláním ofocené žádanky na odběrové místo.

Odběrová místa pro Olomoucký kraj:

FN Olomouc, VN Olomouc

Nemocnice Prostějov, Přerov ( infekční ambulance )

Převoz pacienta v doprovodu vlastním autem, v doprovodu maximálně jedné osoby. Nemůže-li se dostavit k odběru sám, pak praktický lékař volá na KHS a žádá o vyslání mobilního odběrového týmu.

Laboratoř informuje o pozitivitě KHS a ta informuje pacienta a zajistí provedení epidemiologického šetření.

Karanténa ( formou ePN )

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Karanténu formou e-neschopenky může praktický lékař vystavit pouze:

U osob, které se vrátili z ciziny ( z 15ti určených zemí ).

U osob, které mu hygiena oznámí, protože byly v kontaktu s pozitivně testovaným pacientem.

Osoby v karanténní oblasti ( Uničov, Litovel… ):

a) Je-li osoba zdravá a nedostane se za prací do karanténní oblasti, vystavuje potvrzení pro zaměstnavatele obecní úřad.

b) Osobě v karanténní oblasti nařizuje karanténu KHS a praktický lékař e-neschopenku nevystavuje. Dotyčný se musí obrátit s žádostí na KHS.

Mnohé firmy uzavírají svůj provoz, v tomto případě není na praktickém lékaři, aby vystavoval e-neschopenky – nesmí. Řešení situace je výhradně v kompetenci zaměstnavatele, který má za svého zaměstnance zodpovědnost. V těchto dnech, kdy na nás zdravotnících leží velká tíha zodpovědnosti oddiferencovat řadu případů v nouzovém režimu, apeluji na férový přístup.

Situace se neustále vyvíjí. Buďme trpěliví.

Pokyny pro naše pacienty

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Pokyny pro naše pacienty ode dne 16.3.2020:

Od 16.3.2020 změna ordinačního systému a komunikace do odvolání z důvodu epidemie virem COVID 19 – koronavirus.

Cílem opatření je omezení fyzického kontaktu na minimum, tak abychom vám mohly i nadále poskytovat služby, vystavovat recepty na vámi užívané léky.

V případě respiračních obtíží ( kašel, bolesti v krku, rýma, kýchání ), teploty, je třeba telefonicky konzultovat předem. V současné době nemáme dostatek ochranných pomůcek. Vzájemně bychom se tak vystavovali riziku nákazy a máme-li být schopni nadále služby poskytovat, musíme být k sobě solidární.

Jde-li o potíže akutní, rovněž je třeba předem telefonicky konzultovat. Domluvíme se na konkrétní čas vyšetření.

V této době je zapotřebí jednoznačně využít elektronické formy receptu, stejně tak elektronické e-neschopenky, vystavení karantény.

Nyní nelze provádět preventivní prohlídky u zdravých osob, periodické, vyšetření k řidičskému průkazu ( s přihlédnutím možnosti rizika nákazy ) apod.

Informace budeme na našich webových stránkách dle vývoje situace pravidelně aktualizovat.