Aktuality

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Očkování proti chřipce.

Dovolená 27.9.21.

Výzva, prosba.

Čtěte, prosím, tyto níže uvedené příspěvky.

Děkuji.

MUDr. Karin Niklová

Výzva, prosba

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Vzhledem k současné situaci, kdy opět skokově přibylo viróz a stále je tu riziko onemocnění COVID, prosím ty, kteří mají zvýšenou teplotu, zimnici, respirační potíže (kašel, rýma, bolesti v krku), bolesti svalů a kloubů nebo mají průjem, zvrací, aby nás předem kontaktovali telefonicky nebo e-mailem a tím projevili ohled k ostatním pacientům a stejně tak k nám, tedy sestřičce a mně. Velmi děkuji.

Do čekárny, prosím, vstupujte s rouškou, dodržujte rozestupy 1,5 m, desinfekci rukou zajistíme. S výše popsanými příznaky, prosím, do ordinace nevstupujte.

Časy pro objednané jsou pouze orientační. Pořadí pacientů určuje lékař dle závažnosti zdravotního stavu. V jedné písni se zpívá: „Čím to je, čím to je….?A tak se ptám: „Čím to je, čím to je, že jsou lidé tak nervózní, uspěchaní, netrpěliví, nemají pochopení vůči těm, kteří, potřebují akutní pomoc a jsou schopni se pohádat o to, že oni jsou přece objednaní, ačkoliv každému říkáme, že čas objednání je pouze orientační, neboť nikdy nevíme, co den přinese…čím to je?“ Naše práce vyžaduje soustředěnost a nic z toho výše uvedeného nám k naší práci nepomůže a každý vyžaduje maximální péči. Ne každý vstupuje do ordinace s jedním problémem, mnohdy jsou i tři a do toho neustále zvoní telefony a také je potřeba vyřídit e-mailovou korespondenci, která hoří stejně tak, jako všechny prosby, které k nám přichází, neboť mnozí považují své potíže za akutní a každý chce vše vyřešit nejlépe teď a hned. Jsme tu pro vás, každému rády pomůžeme, ale mějme k sobě ohled, já i sestřička máme pouze dvě ruce a mnohdy musíme současně řešit i tři věci najednou. Znovu velmi děkuji těm, kteří si cení naší práce, mají pochopení. Velmi si vás vážím.

Ordinace Žerotín, Hnojice – září 2021

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Ordinace Žerotín ( sudé týdny ):

9.9.21: V Žerotíně neordinujeme, pouze ve Šternberku do 10.00 hod.

23.9.21: Ordinujeme zvykle.

Ordinace Hnojice ( liché týdny ):

2.9.21: Dovolená – zastupující lékař MUDr. Jiřina Kaderková, bližší informace na webu.

16.9.21 a 30.9.21: Ordinujeme zvykle.

Poděkování s přáním krásného léta

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Ráda bych popřála všem krásné léto, ať už mnozí někam na dovolenou vycestují nebo jen doma se svými blízkými zůstanou. Nechť je pro vás léto časem poznávání, časem, kdy si můžete odpočinout a načerpat sílu.

Opět chci poděkovat těm, kteří si váží naší práce a vidí v nás nejen zdravotníky, ale především lidské bytosti. Jsem velmi vděčná za to, kolik milých, hodných, vděčných a přejících pacientů ve svém registru mám. Jsem vděčná za každého, kdo se umí i přes svou bolest a těžkosti alespoň trochu usmát, za každého, kdo umí poprosit, poděkovat, za každého, kdo se nestydí projevit svou lidskost, sounáležitost, mít pochopení pro druhého, být trpělivý.

Slovo čekárna v sobě nese slovo čekat, tedy čekat, být trpělivý, trpělivě čekat, být shovívavý a ohleduplný k těm, kteří s ním v jedné čekárně sedí, k těm, kteří mu chtějí pomoct, což je moje maličkost a moje úžasná sestřička. Když vidím, jak se mnohdy na ni netrpělivě najednou sesypou 3, 4 pacienti se slovy: “ Já jen…“ Jen? 3krát, 4krát jen…Učme se čekat, učme se trpělivosti. Každý z nás máme své povinnosti, závazky, ale každý z nás je především člověk. Někdy si říkáme: “ Čím bychom se ještě více našim pacientům zavděčily? Co víc pro ně udělat? “ Nikdy nebudeme schopny se všem dostatečně zavděčit. Je bolestné, když situace v čekárně „houstne“ jen proto, že stále někam spěcháme a především vidíme sami sebe, v tu chvíli se většinou rozhodnu převzít roli sestřičky a volám si jednotlivé pacienty podle závažnosti jejich zdrav. stavu, neboť do sestřičky, byť se bránit umí, my však nejsme na bojišti, se každý lépe trefí. Stále jsme netolerantní vůči těm, kteří vyžadují akutní pomoc, vůči pacientům onkologickým, ano, na čele to napsáno nemají, ale jako jejich lékař vím a přece nikdo z nás by nechtěl, aby si svou diagnózu přišpendlili na svůj šat, něco podobného už tu jednou bylo, stále nechceme přednostně pouštět těhotné, maminky s malými dětmi. Své pacienty budeme i nadále k vyšetření objednávat a stejně tak nadále budeme bez ohledu na čas objednání citlivě vyhodnocovat, kdo naši péči potřebuje přednostně. Dost často slýcháváme: Vy neberete, nezvedáte telefony, už máte zase dovolenou…Neberete? Nezvedáte? Věřte, že pracujeme. Kdybych si chtěla povídat se sestřičkou u kávy, tak ji pozvu odpoledne do kavárny, ale ani to nemohu, neboť ta káva, co mi uvaří, mnohdy do večera na mém pracovním stole leží, než se domů odeberu. Zase dovolenou? Přece si nebudeme závidět dovolenou. Přejme si dovolenou. A upřímně přeji každému z vás krásnou letní dovolenou plnou odpočinku. Vážím si každého, kdo své profesi rozumí, kdo svou profesi ovládá a především, kdo tím chce druhým posloužit. Budu se opakovat, ale znovu říkám: Mějme se v lásce, úctě a respektu. A jestliže to někomu směšné, hloupé, naivní připadá, pokud se nad těmito slovy někdo šklebí, koulí očima, ťuká na čelo, pak mu ze srdce přeji brzké procitnutí, jako lékař bych mohla říct brzké uzdravení a přeji a jako lékař doporučuji, začít se dívat na svět a lidi kolem sebe jinou optikou, je třeba začít u sebe. Můj pohled to nezmění a všem těm, kteří nám vyjadřují svoji podporu, děkuji, neboť příznivější epidemiologickou situací, která dočasnou může být, naše práce nekončí a je jí stále víc a víc.

Krásné léto všem.

MUDr. Karin Niklová

Poděkování

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Myslím, že si mohu dovolit říct, že se současná epidemiologická situace ohledně onemocnění COVID-19 výrazně zlepšila. Jsem velmi ráda a upřímně děkuji těm, kteří nám zejména během posledních 6ti měsíců vyjádřili svoji podporu, měli pochopení pro naši práci, která jistě nekončila se skončením ordinační doby. Ano, svoji práci jsme si se sestřičkou vybraly, ale i my dvě máme svoje rodiny a nebýt jejich podpory, stěží bychom mohly tuto práci vykonávat. Přestože se situace ohledně COVID-19 zlepšila, neznamená to, že bychom teď zahálely. Opět nám nesmírně přibylo administrativy, kterou nebylo možné „v době COVIDu“ vykonávat v plném rozsahu, otázka preventivních a jiných prohlídek a další. Zde bych chtěla znovu poprosit ty, kteří mají zdravotní problémy k řešení, aby nás kontaktovali a my vás objednáme na konkrétní čas, zajistíme laboratorní odběry, potřebná vyšetření bez ohledu na termín preventivní prohlídky. Tento apel jsem vznášela opakovaně i během epidemiologicky závážné situace, neboť jsou jistě i jiná onemocnění než COVID-19. Nic se nemění na našem objednávkovém systému. K vyšetření je potřeba se objednat. Jde-li o e-mailovou korespondenci, ne vše je možné řešit e-mailem. Stačí pouze stručně napsat a je-li něco k řešení, pak vás budeme jistě kontaktovat. Někteří se vždy při pondělku ptají, zda jsem četla mail mně adresovaný ze soboty či neděle dost často ve večerních hodinách. Omlouvám se, ale pokud s dotyčným nejsem na této korespondenci domluvena s tím, že řešíme skutečně závažné zdravotní potíže, tak nejsem schopna při vší práci přes týden a v sobotu, kdy se rovněž práci věnuji, neboť administrativa je neúprosná, tyto e-maily číst. A pokud se tak děje a mnozí z vás ví, tak proto, že v sobě najdu sílu a čas, ale i my zdravotníci si potřebujeme odpočinout a opět velmi děkuji všem těm, kteří mají pro to pochopení. Na druhou stranu jsem velmi ráda za to, že pokud se někdo nemůže k nám do ordinace dovolat, využívá této možnosti napsat e-mail. Věta: „Nemohu se týden, dva dovolat…“ Nejspíše proto, že je spousta těch, kteří naši pomoc potřebují a ani my dvě se sestřičkou nejsme schopny mnohdy hned našim pacientům při řešení jejich akutních potíží zavolat, neboť telefon zvoní a zvoní. Ptám se tedy: „Nemohu-li se dovolat, proč nenapíšu e-mail?“ Zkrátka vše je o hledání cesty, ne reptat, ne si stěžovat, ale najít společnou cestu, vidět toho druhého, ne sebe.

A tak ještě jednou velké díky všem, kteří jsou ohleduplní, shovívaví. A vzhledem k tomu, že nyní řešíme očkování proti COVID-19, všem těm, kteří se k očkování dostavili, vzkazuji: „Byli jste úžasní, setkání s vámi bylo velmi milé“.

A na závěr chci vzpomenout na všechny ty, kteří v mém registru na onemocnění COVID-19 zemřeli a nebylo jich málo. Na všechny ty, kteří se ocitli v zoufalé životní situaci, domácí izolaci díky tomuto onemocnění. Při vší úctě ke všem lidem, kteří si prošli těžkým průběhem nebo zemřeli a při vší úctě k jejich rodinám říkám: „COVID není chřipečka“. A věřte, že tuto bolest nesu s vámi.

MUDr. Karin Niklová

Antigenní testování

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

V naší ordinaci antigenní testování neprovádíme. Lze využít odběrové místo v nemocnici Šternberk.

Je třeba se registrovat.

https://reservatic.com/cs/public_services/agel-stredomoravska-nemocnicni-a-s-nemocnice-agel-sternberk-antigenni-testovani

Plicní vyšetření po infekci COVID-19

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Většina pacientů překoná symptomatické onemocnění COVID-19 ( = onemocnění s příznaky ) bez následků.

Pacienty po prodělaném onemocnění – po ukončení izolace, přetrvávají-li u nich DUŠNOST (zhoršení v porovnání se stavem před onemocněním, námahová dušnost), KAŠEL, zveme na vyšetření – klinické vyšetření u praktického lékaře, doplníme RTG plic, EKG, ECHO a v návaznosti plicní vyšetření, jehož součástí je i vyšetření spirometrické. U pacientů s přetrvávající dušností a kašlem je indikováno opakované vyšetření pneumologem v intervalu 3 a 6 měsíců po ukončení izolace pro COVID-19, dále dispenzarizace ( = sledování ) 1krát/rok po dobu 3 let, poté dle doporučení pneumologa.

Po proběhlé infekci COVID-19 u pacienta asymptomatického ( onemocnění bez příznaků diagnostikované na základě PCR testu ), je vhodné s odstupem 1-2 měsíců od ukončení izolace podstoupit plicní vyšetření. Žádanku k plicnímu vyšetření vydá praktický lékař. Plicní lékař rozhodne o dalším postupu, event. dispenzarizaci.

Ohledně plicního vyšetření je možné mě kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Plicní vyšetření je možné absolvovat např. na níže uvedených pracovištích.

ŠTERNBERK:

MUDr. Rupprecht – plicní s.r.o. ( MUDr. Marcel Rupprecht ), Nádražní 1, Šternberk

Tel.: 603 840 247

OLOMOUC:

Ordinace pro TBC a respirační nemoci s.r.o., U Ambulatoria 5, Olomouc-Hodolany

Tel.: 585 313 672, 604 332 274

E-mail: pacient@plicnihodolany.cz

Klinika plicních nemocí FN Olomouc – postcovid. amb. – na žádost lékařů Klin. plic. nemocí pouze pacienti, u nichž přetrvává po onemocnění COVID-19 kašel a dechové potíže. Lépe vždy před objednáním do specializované ambulance nejprve kontaktovat svého praktického lékaře.

MUDr. Karin Niklová

Nutnost objednání, registrace na odběrových místech

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

K PCR TESTU NA COVID-19 JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT – PCR test indikuje praktický lékař nebo pracovník hygieny. PCR test je možné také absolvovat jako samoplátce, ale při potížích, které by mohly souviset s případným onemocněním COVID-19, je vždy vhodné nejprve kontaktovat svého praktického lékaře.

OBĚROVÉ MÍSTO ŠTERNBERK:

https://nemocnicesternberk.agel.cz/index.html a následně rezervační portál Reservatic.

ODBĚROVÉ MÍSTO FN OLOMOUC:

https://rezervacecovid.fnol.cz/

Všechny informace spojené s koronavirem soustřeďuje FN Olomouc na speciálním webu: covid.fnol.cz

Dále je možné se testovat ve VN Olomouc.