Očkování proti koronaviru

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Od pátku 15.1.2021 se spustí centrální rezervační systém na očkování proti koronaviru. Zatím se bude týkat pouze seniorů nad 80 let.

Rezervační systém bude fungovat na http://crs.uzis.cz, kam se může dotyčný dostat z webových stránek ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Zadá se rodné číslo, číslo karty pojištěnce, vyplní se dotazník o zdravotním stavu.

Po zaregistrování si dotyčný vybere preferované očkovací místo, které je volné. Sms přijde šestimístný kód (PIN), kterým se ověří registrace.

Senioři mohou kontaktovat bezplatnou linku 1221, využít pomoci příbuzných, známých, těch, co chtějí pomoct.

Od 1.2.2021 se budou moci do systému zaregistrovat i ostatní věkové skupiny, prioritu budou mít senioři a chronicky nemocní lidé. Úroveň priority určí program. Registrovaným bude přiděleno skóre od 1 do 14 na základě dotazníku. Tito lidé dostanou sms či e-mailem potvrzení, že se již mohou jít naočkovat.

Antigenní testování

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

V naší ordinaci antigenní testování neprovádíme. Možnost využít odběrové místo v nemocnici Šternberk. Registrace nutná, viz. rezervační kalendář.

https://reservatic.com/cs/public_services/agel-stredomoravska-nemocnicni-a-s-nemocnice-agel-sternberk-antigenni-testovani

Plicní vyšetření po infekci COVID-19

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Většina pacientů překoná symptomatické onemocnění COVID-19 ( = onemocnění s příznaky ) bez následků.

Pacienty po prodělaném onemocnění – po ukončení izolace, přetrvávají-li u nich DUŠNOST (zhoršení v porovnání se stavem před onemocněním, námahová dušnost), KAŠEL, zveme na vyšetření – klinické vyšetření u praktického lékaře, doplníme RTG plic, EKG, ECHO a v návaznosti plicní vyšetření, jehož součástí je i vyšetření spirometrické. U pacientů s přetrvávající dušností a kašlem je indikováno opakované vyšetření pneumologem v intervalu 3 a 6 měsíců po ukončení izolace pro COVID-19, dále dispenzarizace ( = sledování ) 1krát/rok po dobu 3 let, poté dle doporučení pneumologa.

Po proběhlé infekci COVID-19 u pacienta asymptomatického ( onemocnění bez příznaků diagnostikované na základě PCR testu ), je vhodné s odstupem 1-2 měsíců od ukončení izolace podstoupit plicní vyšetření. Žádanku k plicnímu vyšetření vydá praktický lékař. Plicní lékař rozhodne o dalším postupu, event. dispenzarizaci.

Ohledně plicního vyšetření je možné mě kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Plicní vyšetření je možné absolvovat např. na níže uvedených pracovištích.

ŠTERNBERK:

MUDr. Rupprecht – plicní s.r.o. ( MUDr. Marcel Rupprecht ), Nádražní 1, Šternberk

Tel.: 603 840 247

OLOMOUC:

Ordinace pro TBC a respirační nemoci s.r.o., U Ambulatoria 5, Olomouc-Hodolany

Tel.: 585 313 672, 604 332 274

E-mail: pacient@plicnihodolany.cz

MUDr. Karin Niklová

Nutnost objednání, registrace na odběrových místech

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

K PCR TESTU NA COVID-19 JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT – PCR test indikuje praktický lékař nebo pracovník hygieny. Jde-li o samoplátce, je vždy vhodné kontaktovat svého praktického lékaře – zkonzultovat.

OBĚROVÉ MÍSTO ŠTERNBERK:

Tel.: 725 663 453

Objednání je možné mezi 8.00 – 15.00 hod.

ODBĚROVÉ MÍSTO FN OLOMOUC:

https://rezervacecovid.fnol.cz/

Všechny informace spojené s koronavirem soustřeďuje FN Olomouc na speciálním webu: covid.fnol.cz

Další možností, kam se k testování objednat, je VN Olomouc.

PN – karanténa, izolace

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Karanéna se vystavuje pouze u bezpříznakových osob, které byly v kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 – ukončuje se 10. den. Pokud by se v průběhu 10ti dnů objevila nemoc – COVID-19 ( potvrzení PCR testem ) nebo jakákoliv jiná, pak se karanténa ukončí 10. dnem (e-PN) a vystaví se nová elektronická neschopenka v návaznosti na karanténu. Praktický lékař nemusí ukončení karantény hlásit na KHS.

Izolace se nařizuje osobám nemocným infekcí COVID-19 – ukončuje se po 10ti dnech, respektive 10 dnů po provedení PCR testu ( PCR test + 10 ). Předpokladem ukončení izolace je, že pacient musí být poslední 3 dny bez příznaků ( vyjma ztráty čichu a chuti, jež mohou být dlouhodobé ), jinak se prodlužuje vždy o 3 dny. Ti, co potřebují omluvenku pro zaměstnavatele, vystaví se jim e-PN. Ukončení izolace musí praktický lékař hlásit na KHS. Prosím ty, kterých se to týká, aby mě aktivně na konci izolace kontaktovali – telefonem, e-mailem.

U těch, u kterých se objeví respirační příznaky, ať už s podezřením na infekci COVID či nikoliv, vystavuje se e-PN.

ELEKTRONICKOU PRACOVNÍ NESCHOPENKU LZE VYSTAVIT 3 DNY ZPĚTNĚ. Ti, kteří ji nepotřebují (studenti, starobní důchodci, OSVČ, ti, kteří mají možnost pracovat z domu a jejich zdravotní stav jim to umožňuje), tak těm se e-PN nevystavuje.

Doporučení k infekci COVID-19

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Především je třeba zachovat klid. Ve většině případů lze infekci COVID-19 zvládnout v domácím prostředí – léčba příznaků ( preparáty volně prodejné ) – při teplotě a bolestech hlavy analgetika-antipyretika ( Paralen, Ibalgin ), kapky na suchý dráždivý kašel, desinfekce dutiny ústní ( nejlépe ve formě spreje ), hojně tekutin, vitamíny ( zvláště vitmín C a D ). Při přetrvávající zvýšené teplotě 4 dny vždy kontaktovat praktického lékaře ( telefonem, e-mailem ), je zapotřebí znovu zhodnotit zdravotní stav. Bez pochyby vždy informovat o TT nad 38 st.C – po domluvě s lékařem další postup. Nosit roušky, desinfekce rukou. Při teplotě nad 38 st.C neklesající ani po podání léků, dušnosti, nadměrné spavosti, zmatenosti, promodrávání rtů, kolapsu je nutné kontaktovat RZS – tel. 155.

V případě, že jste se setkali s osobou COVID pozitivní (potvrzeno PCR testem a nebo epidemiologicky významný kontakt – vzdálenost pod 1,5 m, bez roušky, déle než 15 min.), informujte svého praktického lékaře. Dodržujte režim karantény ( zůstaňte doma ) i v případě, že vás ještě hygienik nekontaktoval. Nemáte-li žádné příznaky (teplota, kašel, bolesti svalů a kloubů, zimnice, bolesti v krku, rýma, průjem, zvracení, ztráta chuti, čichu ), pak vám praktický lékař nebo hygienik ( v případě, že vás bude hygienik kontaktovat jako první ) vystaví žádanku k PCR testu – u bezpříznakových pacientů se provádí PCR test 5.-7. den od kontaktu, nejpozději 10. den – pokud se v této době odběr nestihne a pacient je stále bez příznaků, pak se karanténa prodlužuje na 14 dnů a ukončuje se bez odběru. Jestliže se po kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 příznaky objeví, přistupujeme k PCR testování. Pokud se po kontaktu objeví u dotyčného horečky a je silné podezření na infekci COVID-19, pak by se měl do výsledku testu zdržovat doma i zbytek rodiny.

Jestliže se u pacienta objeví příznaky respiračního infektu – bez prokazatelného kontaktu s osobou COVID-19 pozitivní – vyčkáme 3 dny a vystavíme PN. Pokud dotyčný po 3 dnech příznaky nemá, pak délka trvání PN je 10 dnů. Jestli příznaky respiračního infektu přetrvávají, přistupujeme k PCR testování a dále dle výsledku testu ( když se testováním infekce COVID-19 neprokáže, pak se musí dodržet karanténní opatření ode dne výsledku testu ). Jsou-li příznaky alarmující nebo pacient rizikový, přistupujeme k testování ihned.

V případě prokázané infekce COVID-19 hovoříme o izolaci – izolace je vždy počítána ode dne, kdy byl PCR test pozitivní + 10, na konci této izolace se již kontrolní PCR test dle platné legislativy neprovádí – dotyčný se již považuje za neinfekčního pro své okolí. Předpokladem ukončení izolace je, že poslední 3 dny bude pacient již bezpříznakový ( vyjma ztráty čichu a chuti, jež mohou přetrvávat delší dobu ), jinak se izolace prodlužuje vždy o další 3 dny. Pokud se osoba s potvrzenou infekcí COVID-19 v následujících 90ti dnech opět dostane do kontaktu s jinou osobou COVID-19 pozitivní, pak je považována již za imunní a karanténa již nařízena nebude, nebude se ani testovat.

V případě teploty, respiračních potíží ( kašel, bolesti svalů a kloubů, zimnice, bolesti v krku, rýma, ztráta čichu a chuti ), průjem, zvracení je nutné VŽDY PŘEDEM KONTAKTOVAT PRAKTICKÉHO LÉKAŘE ať už po telefonu nebo e-mailem a domluvit se na dalším postupu. NEVSTUPOVAT DO ČEKÁRNY S OHLEDEM NA OSTATNÍ PACIENTY. Neexistuje jen infekce COVID-19, ale jsou i jiná akutní a chronická onemocnění. Chceme tak zamezit dalšímu šíření infekce COVID-19, je zapotřebí se k vyšetření objednat na konkrétní čas.

Apeluji na vzájemnou ohleduplnost.

Ordinace Žerotín, Hnojice

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebudeme v ordinacích Žerotín a Hnojice v lednu 2021 ordinovat. Jakmile bude epidemiologická situace příznivá, provoz v těchto ordinacích obnovíme. Budu o tom informovat starosty těchto obcí, včetně pana starosty ze Strukova, informace bude předána i do Mor. Huzové.

Prosím využívat možnost zasílání receptů elektronickou formou, poukazy na inkontinenční pomůcky je potřeba si osobně vyzvednout v ordinaci ve Šternberku.

Řada seniorů již tuto možnost zasílání receptů elektronicky využívá. Ti, kteří si neví rady, nechť osloví někoho v rodině, známého. Stačí nám jen nahlásit telefonní číslo, na které e-recept pošleme. Pokud se někdo nemůže do ordinace ve Šternberku dovolat, možno napsat e-mail, viz. níže, a o předpis léků požádat. Opět, nemá-li někdo přístup k internetu, neví, jak si s tím poradit, jistě se najde v okolí někdo, kdo pomůže.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Telefon do ordinace ( Šternberk ): 585 011 064

E-mail: ordinace.stbk@seznam.cz

Web: https://mudr-niklova.cz

Děkuji za spolupráci.

MUDr. Karin Niklová

Vyšetření v ordinaci pouze po domluvě ( telefon, e-mail )

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

VYŠETŘENÍ V ORDINACI POUZE PO DOMLUVĚ S LÉKAŘEM ČI ZDRAV. SESTROU ( TELEFON, E-MAIL ) – vzhledem k epidemiologické situaci infekce COVID-19 OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ( TERMÍN VYŠETŘENÍ NA KONKRÉTNÍ ČAS ), prosím o respektování. Akutní a život ohrožující stavy jsou výjimkou. Nejste-li objednaní a už jste v čekárně, pak je nutné o své přítomnosti ihned informovat zdr. sestru.

Pacienti, kteří mají zvýšenou teplotu, respirační potíže (kašel, rýma, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, zimnice, ztráta chuti a čichu) nebo mají v anamnéze zvracení a průjem – podezření na infekci COVID-19 – musí předem informovat lékaře telefonem, e-mailem a domluvit se na dalším postupu. S těmito příznaky do ORDINACE NEVSTUPOVAT.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Telefon do ordinace: 585 011 064

E-mail: ordinace.stbk@seznam.cz

Web: https://mudr-niklova.czVstup do ordinace

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Prosíme pacienty, aby vstupovali do čekárny a ordinace POUZE S ROUŠKOU.

V čekárně maximálně 3-4 osoby s rozestupy nad 1,5 m, je zde k dispozici desinfekce na ruce.

Apelujeme a žádáme pacienty, kteří mají zvýšenou teplotu, respirační potíže ( kašel, rýma, bolesti svalů a kloubů, bolesti v krku, zimnici, pozorují ztrátu chuti, čichu ) nebo mají v anamnéze průjem a zvracení, aby předem kontaktovali lékaře ( telefonem, e-mailem ) s ohledem na ostatní pacienty v čekárně, vzhledem k možnému riziku infekce COVID-19.

S těmito příznaky, viz. výše, NEVSTUPOVAT DO ORDINACE.Elektronická neschopenka od 1.1.2020

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Od 1.1.2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku.

Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci.

Povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. ( = ošetřující lékař ).

Ošetřující lékař = praktický lékař, chirurg, ortoped, neurolog, gynekolog, stomatolog…..( ten, který pacienta pro dané onemocnění léčí ).

Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem. Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost.

Výše uvedené vyplývá z platného zákona č. 187/2006 Sb., a bylo opakovaně potvrzeno stanovisky Ministerstva zdravotnictví, České správy sociálního zabezpečení, České lékařské komory a Sdružení praktických lékařů ČR.