Vzhledem k tomu, že od 1.4.2024 již nebudeme poskytovat zdravotní péči v Žerotíně, ale jen 1krát/2 týdny v Hnojicích ( v liché týdny ), bude ve Šternberku čas od 7:00 hod. do 10:00 hod. věnován akutním případům a v návaznosti od 10:00 hod. do 13:00 hod. objednaným. Prosím o respektování času pro objednané.

Děkuji.

Vaše paní doktorka