MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Očkování proti chřipce od 3.10.2022

Od 3.10.2022 zahájíme očkování proti chřipce v ordinaci ve Šternberku. Očkování proti chřipce je hrazeno zdr. pojišťovnou u pojištěnců od 65ti let ( a více ), dále je hrazeno a určeno pro pojištěnce, kteří trpí chronickým farmakologicky léčeným závažným onemocněním srdce, cév, onemocněním dýchacích cest, ledvin, pacienti s diabetem, umístění v domovech pro seniory, v […]

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Ordinace Žerotín, Hnojice říjen 2022, očkování proti chřipce

Ordinace Žerotín ( sudé týdny ): V Žerotíně budeme ordinovat 6.10.22, 20.10.22. Ordinace Hnojice ( liché týdny ): V Hnojicích budeme ordinovat 13.10.22, 27.10.22. Od 3.10.22 začneme očkovat proti chřipce ve Šternberku. Zvykle budeme očkovat proti chřipce i v rámci ordinační doby v Žerotíně a Hnojicích, viz. výše. MUDr. Karin Niklová

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

E-mailová korespondence – řešení výhradně během ordinační doby

Znovu prosím. E-mailovou korespondencí nelze řešit své zdravotní potíže. Přednost mají pacienti v čekárně a ti, kteří se s námi spojí telefonicky. Od července 2022 je řešena e-mailová korespondence přicházející pouze během ordinační doby, neboť nás doslova zaplavila. Již bylo avizováno. Zvláště pak nelze nahodile žádat o vystavení a ukončení pracovní neschopnosti touto formou a […]

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Čekání. Čekání na co? Čekání na koho?

Čekání, trpělivost, ohleduplnost, vlídnost, umět se usmát, poděkovat… Nechceme čekat? Nechceme být trpěliví? Nechceme být ohleduplní? Nechceme být vlídní? Nechceme druhého obdarovat úsměvem? Nač děkovat? Jaká máme očekávání? Očekávání v životě, očekávání v čekárně, očekávání kdekoliv, na kterémkoliv místě na světě. Na co a nebo na koho ve svém životě čekáme? Změníme či urychlíme něco […]

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Ordinace – během běžné ordinační doby již pacienty neobjednáváme, čas výhradně pro objednané, v době k tomu určené, vymezen

V době vln COVIDu a poté jsme se snažily objednávat pacienty i mimo ordinační dobu vyhrazenou výhradně pro objednané, tedy během běžné ordinační doby. Vzhledem k tomu, že přibylo těch, kteří navštěvují ordinaci zcela mimo objednání, do toho nejrůznější akutní stavy, rušíme tento objednávkový systém. I přes opakovaný apel na nutnost objednání se k vyšetření, […]

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Elektronická neschopenka od 1.1.2020

Od 1.1.2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku. Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci. Povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. ( = ošetřující lékař ). […]