E-mailová korespondence, pracovní neschopnost

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

E-mailovou korespondenci řešíme výhradně v průběhu ordinační doby. Není v našich silách při vší náročnosti řešit e-mailovou korespondenci, která přichází ještě po skončení ordinační doby. Mnohé zdravotní potíže nelze řešit formou e-mailu, ale je zapotřebí se dostavit k řádnému vyšetření do ordinace. V případě akutních potíží jednoznačně ráno a nalačno. Netřeba se objednávat. Čas pro objednané je věnován těm, kteří přichází po předešlém objednání k prohlídkám preventivním, pracovnělékařským, k vypracování nejrůznějších lékařských posudků. Výpis ze zdravotní dokumentace rovněž po objednání.

Chtěla bych upozornit na to, že není možné vystavit či ukončit pracovní neschopnost pouze na základě e-mailové korespondence bez naší odezvy, zvláště je-li tak požadováno po skončení ordinační doby. Vystavení či ukončení pracovní neschopnosti vždy po domluvě s námi, nutnost odezvy z naší strany. Je povinností pacienta lékaře stran pracovní neschopnosti kontaktovat – osobně či telefonicky, pokud se lékař a pacient nedomluví jinak. K naší lítosti se nám poměrně často stává, že k ukončení pracovní neschopnosti musíme pacienty vyzývat. Není možné nastoupit zpět do zaměstnání, aniž by byla pracovní neschopnost námi ukončena.

Prosím a děkuji za spolupráci.

Vaše paní doktorka

Elektronická neschopenka od 1.1.2020

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Od 1.1.2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku.

Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci.

Povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. (= ošetřující lékař).

Ošetřující lékař = praktický lékař, chirurg, ortoped, neurolog, gynekolog, stomatolog…..(ten, který pacienta pro dané onemocnění léčí).

Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem. Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost.

Výše uvedené vyplývá z platného zákona č. 187/2006 Sb., a bylo opakovaně potvrzeno stanovisky Ministerstva zdravotnictví, České správy sociálního zabezpečení, České lékařské komory a Sdružení praktických lékařů ČR.