Změna od 1.3.21 v délce nařízení karantén, izolací

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Dle Mimořádného opatření MZ ČR s účinností od 1.3.21:

KARANTÉNA ( osoby bezpříznakové, v kontaktu s osobou pozitivně testovanou na COVID-19 ):

Osoba v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou na COVID-19 – karanténa v minimální délce trvání 14ti dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. 5.-7. den od posledního kontaktu s osobou pozitivně testovanou podstoupí PCR test, nejpozději do 10. dne. Osoba, která sdílí společnou domácnost s pozitivně testovanou osobou podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od prvního pozitivního výsledku osoby, se kterou sdílí společnou domácnost, nejpozději však do 10. dne, PCR test. V případě negativního výsledku PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 se karanténní opatření po 14ti dnech ukončí. V případě, že se nepodaří provést PCR test v průběhu 10ti dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření bezpříznakových osob se ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že se v době nařízeného karanténního opaření u osoby objeví příznaky onemocnění COVID-19, provede se PCR test.

IZOLACE ( osoby s příznaky onemocnění COVID-19, pozitivně testovaní ):

Osoba, která má pozitivní výsledek PCR testu nebo pozitivní výsledek antigenního testu a klinické příznaky onemocnění COVID-19 – izolace se ukončí po uplynutí minimálně 14ti dnů ode dne odběru pozitivního testu a to bez provedení kontrolního PCR testu. U osob vykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění COVID-19 již nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak. Celková doba izolace nesmí být kratší než 14 dnů ode dne odběru pozitivního testu a ukončuje se bez provedení kontrolního PCR testu.

Pozn.: Dle rozhodnutí KHS je den odběru ( testu ) dnem 0, tedy 14ti denní délka karantény i izolace je počítána ode dne následujícího ( prvním dnem je den po provedení testu ).

KARANTÉNA SE NENAŘIZUJE:

Osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního PCR testu na COVID-19 nebo antigenního testu neuplynulo více než 90 dnů. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.

Osobám očkovaným proti COVID-19 14 dnů po 2. dávce očkování u dvoudávkového schématu očkování ( u jednodávkových vakcín 14 dnů po této dávce ), jestliže nejeví příznaky onemocnění COVID-19.

Ordinace Žerotín, Hnojice – březen 2021

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebudeme v ordinacích Žerotín a Hnojice v březnu 2021 ordinovat.

Podrobněji v aktualitách, viz. níže, příspěvek Ordinace Žerotín, Hnojice.

Prosím využívat možnost zasílání receptů elektronickou formou, poukazy na inkontinenční pomůcky je potřeba si osobně vyzvednout v ordinaci ve Šternberku.

Ti, kteří si neví rady, nechť osloví někoho v rodině, známého. Stačí nám jen nahlásit telefonní číslo, na které e-recept pošleme. Pokud se někdo nemůže do ordinace ve Šternberku dovolat, možno napsat e-mail, viz. níže, a o předpis léků požádat. Opět, nemá-li někdo přístup k internetu, neví, jak si s tím poradit, jistě se najde v okolí někdo, kdo pomůže.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

MUDr. Karin Niklová

Změna v registraci PCR testu v nemocnici Šternberk

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Nově rezervace termínu k odběru PCR na COVID-19 přes webové stránky nemocnice https://nemocnicesternberk.agel.cz/index.html a následně rezervační portál Reservatic.

Cesta: COVID-19…Odběrové místo COVID-19…Test pro přímý průkaz infekce (PCR)…Pacient se žádankou nebo banner na úvodní straně webových stránek.

Rezervace přes telefon již není možná.

Očkování proti koronaviru

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Od pátku 15.1.2021 se spustí centrální rezervační systém na očkování proti koronaviru. Zatím se bude týkat pouze seniorů nad 80 let.

Rezervační systém bude fungovat na http://crs.uzis.cz, kam se může dotyčný dostat z webových stránek ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Zadá se rodné číslo, číslo karty pojištěnce, vyplní se dotazník o zdravotním stavu.

Po zaregistrování si dotyčný vybere preferované očkovací místo, které je volné. Sms přijde šestimístný kód (PIN), kterým se ověří registrace.

Senioři mohou kontaktovat bezplatnou linku 1221, využít pomoci příbuzných, známých, těch, co chtějí pomoct.

Od 1.2.2021 se budou moci do systému zaregistrovat i ostatní věkové skupiny, prioritu budou mít senioři a chronicky nemocní lidé. Úroveň priority určí program. Registrovaným bude přiděleno skóre od 1 do 14 na základě dotazníku. Tito lidé dostanou sms či e-mailem potvrzení, že se již mohou jít naočkovat.

Antigenní testování

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

V naší ordinaci antigenní testování neprovádíme. Možnost využít odběrové místo v nemocnici Šternberk. Registrace nutná, viz. rezervační kalendář.

https://reservatic.com/cs/public_services/agel-stredomoravska-nemocnicni-a-s-nemocnice-agel-sternberk-antigenni-testovani

Plicní vyšetření po infekci COVID-19

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Většina pacientů překoná symptomatické onemocnění COVID-19 ( = onemocnění s příznaky ) bez následků.

Pacienty po prodělaném onemocnění – po ukončení izolace, přetrvávají-li u nich DUŠNOST (zhoršení v porovnání se stavem před onemocněním, námahová dušnost), KAŠEL, zveme na vyšetření – klinické vyšetření u praktického lékaře, doplníme RTG plic, EKG, ECHO a v návaznosti plicní vyšetření, jehož součástí je i vyšetření spirometrické. U pacientů s přetrvávající dušností a kašlem je indikováno opakované vyšetření pneumologem v intervalu 3 a 6 měsíců po ukončení izolace pro COVID-19, dále dispenzarizace ( = sledování ) 1krát/rok po dobu 3 let, poté dle doporučení pneumologa.

Po proběhlé infekci COVID-19 u pacienta asymptomatického ( onemocnění bez příznaků diagnostikované na základě PCR testu ), je vhodné s odstupem 1-2 měsíců od ukončení izolace podstoupit plicní vyšetření. Žádanku k plicnímu vyšetření vydá praktický lékař. Plicní lékař rozhodne o dalším postupu, event. dispenzarizaci.

Ohledně plicního vyšetření je možné mě kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Plicní vyšetření je možné absolvovat např. na níže uvedených pracovištích.

ŠTERNBERK:

MUDr. Rupprecht – plicní s.r.o. ( MUDr. Marcel Rupprecht ), Nádražní 1, Šternberk

Tel.: 603 840 247

OLOMOUC:

Ordinace pro TBC a respirační nemoci s.r.o., U Ambulatoria 5, Olomouc-Hodolany

Tel.: 585 313 672, 604 332 274

E-mail: pacient@plicnihodolany.cz

MUDr. Karin Niklová

Nutnost objednání, registrace na odběrových místech

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

K PCR TESTU NA COVID-19 JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT – PCR test indikuje praktický lékař nebo pracovník hygieny. Jde-li o samoplátce, je vždy vhodné kontaktovat svého praktického lékaře – zkonzultovat.

OBĚROVÉ MÍSTO ŠTERNBERK ( rezervace přes telefon již není možná ):

Nově rezervace termínu k odběru PCR na COVID-19 přes webové stránky nemocnice https://nemocnicesternberk.agel.cz/index.html a následně rezervační portál Reservatic.

ODBĚROVÉ MÍSTO FN OLOMOUC:

https://rezervacecovid.fnol.cz/

Všechny informace spojené s koronavirem soustřeďuje FN Olomouc na speciálním webu: covid.fnol.cz

Další možností, kam se k testování objednat, je VN Olomouc.

PN – karanténa, izolace

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Karanéna se vystavuje pouze u bezpříznakových osob, které byly v kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 – ukončuje se 10. den. Pokud by se v průběhu 10ti dnů objevila nemoc – COVID-19 ( potvrzení PCR testem ) nebo jakákoliv jiná, pak se karanténa ukončí 10. dnem (e-PN) a vystaví se nová elektronická neschopenka v návaznosti na karanténu. Praktický lékař nemusí ukončení karantény hlásit na KHS.

Izolace se nařizuje osobám nemocným infekcí COVID-19 – ukončuje se po 10ti dnech, respektive 10 dnů po provedení PCR testu ( PCR test + 10 ). Předpokladem ukončení izolace je, že pacient musí být poslední 3 dny bez příznaků ( vyjma ztráty čichu a chuti, jež mohou být dlouhodobé ), jinak se prodlužuje vždy o 3 dny. Ti, co potřebují omluvenku pro zaměstnavatele, vystaví se jim e-PN. Ukončení izolace musí praktický lékař hlásit na KHS. Prosím ty, kterých se to týká, aby mě aktivně na konci izolace kontaktovali – telefonem, e-mailem.

U těch, u kterých se objeví respirační příznaky, ať už s podezřením na infekci COVID či nikoliv, vystavuje se e-PN.

ELEKTRONICKOU PRACOVNÍ NESCHOPENKU LZE VYSTAVIT 3 DNY ZPĚTNĚ. Ti, kteří ji nepotřebují (studenti, starobní důchodci, OSVČ, ti, kteří mají možnost pracovat z domu a jejich zdravotní stav jim to umožňuje), tak těm se e-PN nevystavuje.

Doporučení k infekci COVID-19

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Především je třeba zachovat klid. Ve většině případů lze infekci COVID-19 zvládnout v domácím prostředí – léčba příznaků ( preparáty volně prodejné ) – při teplotě a bolestech hlavy analgetika-antipyretika ( Paralen, Ibalgin ), kapky na suchý dráždivý kašel, desinfekce dutiny ústní ( nejlépe ve formě spreje ), hojně tekutin, vitamíny ( zvláště vitmín C a D ). Při přetrvávající zvýšené teplotě 4 dny vždy kontaktovat praktického lékaře ( telefonem, e-mailem ), je zapotřebí znovu zhodnotit zdravotní stav. Bez pochyby vždy informovat o TT nad 38 st.C – po domluvě s lékařem další postup. Nosit roušky, desinfekce rukou. Při teplotě nad 38 st.C neklesající ani po podání léků, dušnosti, nadměrné spavosti, zmatenosti, promodrávání rtů, kolapsu je nutné kontaktovat RZS – tel. 155.

V případě, že jste se setkali s osobou COVID pozitivní (potvrzeno PCR testem a nebo epidemiologicky významný kontakt – vzdálenost pod 1,5 m, bez roušky, déle než 15 min.), informujte svého praktického lékaře. Dodržujte režim karantény ( zůstaňte doma ) i v případě, že vás ještě hygienik nekontaktoval. Nemáte-li žádné příznaky (teplota, kašel, bolesti svalů a kloubů, zimnice, bolesti v krku, rýma, průjem, zvracení, ztráta chuti, čichu ), pak vám praktický lékař nebo hygienik ( v případě, že vás bude hygienik kontaktovat jako první ) vystaví žádanku k PCR testu – u bezpříznakových pacientů se provádí PCR test 5.-7. den od kontaktu, nejpozději 10. den – pokud se v této době odběr nestihne a pacient je stále bez příznaků, pak se karanténa prodlužuje na 14 dnů a ukončuje se bez odběru. Jestliže se po kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 příznaky objeví, přistupujeme k PCR testování. Pokud se po kontaktu objeví u dotyčného horečky a je silné podezření na infekci COVID-19, pak by se měl do výsledku testu zdržovat doma i zbytek rodiny.

Jestliže se u pacienta objeví příznaky respiračního infektu – bez prokazatelného kontaktu s osobou COVID-19 pozitivní – vyčkáme 3 dny a vystavíme PN. Pokud dotyčný po 3 dnech příznaky nemá, pak délka trvání PN je 10 dnů. Jestli příznaky respiračního infektu přetrvávají, přistupujeme k PCR testování a dále dle výsledku testu ( když se testováním infekce COVID-19 neprokáže, pak se musí dodržet karanténní opatření ode dne výsledku testu ). Jsou-li příznaky alarmující nebo pacient rizikový, přistupujeme k testování ihned.

V případě prokázané infekce COVID-19 hovoříme o izolaci – izolace je vždy počítána ode dne, kdy byl PCR test pozitivní + 10, na konci této izolace se již kontrolní PCR test dle platné legislativy neprovádí – dotyčný se již považuje za neinfekčního pro své okolí. Předpokladem ukončení izolace je, že poslední 3 dny bude pacient již bezpříznakový ( vyjma ztráty čichu a chuti, jež mohou přetrvávat delší dobu ), jinak se izolace prodlužuje vždy o další 3 dny. Pokud se osoba s potvrzenou infekcí COVID-19 v následujících 90ti dnech opět dostane do kontaktu s jinou osobou COVID-19 pozitivní, pak je považována již za imunní a karanténa již nařízena nebude, nebude se ani testovat.

V případě teploty, respiračních potíží ( kašel, bolesti svalů a kloubů, zimnice, bolesti v krku, rýma, ztráta čichu a chuti ), průjem, zvracení je nutné VŽDY PŘEDEM KONTAKTOVAT PRAKTICKÉHO LÉKAŘE ať už po telefonu nebo e-mailem a domluvit se na dalším postupu. NEVSTUPOVAT DO ČEKÁRNY S OHLEDEM NA OSTATNÍ PACIENTY. Neexistuje jen infekce COVID-19, ale jsou i jiná akutní a chronická onemocnění. Chceme tak zamezit dalšímu šíření infekce COVID-19, je zapotřebí se k vyšetření objednat na konkrétní čas.

Apeluji na vzájemnou ohleduplnost.

Ordinace Žerotín, Hnojice

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebudeme v ordinacích Žerotín a Hnojice v dubnu 2021 ordinovat. Jakmile bude epidemiologická situace příznivá, provoz v těchto ordinacích obnovíme. Jsem v kontaktu se starosty obcí Žerotín, Hnojice, Strukov.

Prosím využívat možnost zasílání receptů elektronickou formou, poukazy na inkontinenční pomůcky je potřeba si osobně vyzvednout v ordinaci ve Šternberku.

Ti, kteří si neví rady, nechť osloví někoho v rodině, známého. Stačí nám jen nahlásit telefonní číslo, na které e-recept pošleme. Pokud se někdo nemůže do ordinace ve Šternberku dovolat, možno napsat e-mail, viz. níže, a o předpis léků požádat. Opět, nemá-li někdo přístup k internetu, neví, jak si s tím poradit, jistě se najde v okolí někdo, kdo pomůže.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Telefon do ordinace ( Šternberk ): 585 011 064

E-mail: ordinace.stbk@seznam.cz

Web: https://mudr-niklova.cz

Děkuji za spolupráci.

MUDr. Karin Niklová