Do čekárny a ordinace respirátor

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Při vstupu do čekárny a ordinace mějte, prosím, respirátor. Riziko COVID onem. a jiných respiračních onemocnění. Respirátor je výrazem ohleduplnosti vůči ostatním.

V čekárně je k dispozici desinfekce na ruce.

Děkuji za pochopení a ohleduplnost.

MUDr. Karin Niklová

E-mailová korespondence – řešení výhradně během ordinační doby

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Znovu prosím. E-mailovou korespondencí nelze řešit své zdravotní potíže. Přednost mají pacienti v čekárně a ti, kteří se s námi spojí telefonicky. Od července 2022 je řešena e-mailová korespondence přicházející pouze během ordinační doby, neboť nás doslova zaplavila. Již bylo avizováno. Zvláště pak nelze nahodile žádat o vystavení a ukončení pracovní neschopnosti touto formou a ještě mimo pracovní dobu. Je povinností pacienta kontaktovat lékaře osobně nebo telefonicky, pokud se nedomluvíme jinak. Ten, kdo se nemůže dovolat, může osobně přijít, na vyšetření vyčkat a nebo se alespoň domluvit na dalším postupu. Dveře naší ordinace jsou otevřené. Čas nám všem plyne stejně.

Děkuji za pochopení.

MUDr. Karin Niklová

Čekání. Čekání na co? Čekání na koho?

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Čekání, trpělivost, ohleduplnost, vlídnost, umět se usmát, poděkovat…

Nechceme čekat? Nechceme být trpěliví? Nechceme být ohleduplní? Nechceme být vlídní? Nechceme druhého obdarovat úsměvem? Nač děkovat?

Jaká máme očekávání? Očekávání v životě, očekávání v čekárně, očekávání kdekoliv, na kterémkoliv místě na světě. Na co a nebo na koho ve svém životě čekáme? Změníme či urychlíme něco tím, že nebudeme čekat? Čas plyne svým tempem a každému tak, čím jej naplní. Minuta může být vnímána jako hodina a hodina jako minuta. Čím čas čekání naplníme? Netrpělivostí? Bezohledností? Lhostejností? Posuzováním? Nerudností? Úsměv nestojí nic a přesto ani zlato nemá hodnotu úsměvu. Čekárna je místem, kde lidská srdce promlouvají. Čím promlouvají k tomu druhému? O čem vypovídají? Čekárna je místem, kde se mohu začít dívat na život a na druhé docela jiným a novým pohledem.

Znovu, po nějakém čase, chci poděkovat těm z vás, kteří umíte trpělivě čekat, jste ohleduplní, vlídní, k naší službě vstřícní, jste schopni obdarovat úsměvem i přes těžkosti a bolesti, které ve svém životě nesete. Moc děkuji, jsem vám velmi vděčná! A stejně tak děkuji těm, kteří trpělivě čekat neumíte, nejste ohleduplní, nejste vlídní, k naší službě nejste vstřícní, neboť i v tom může růst naše trpělivost, ohleduplnost, vlídnost a touha čekat, že se k sobě budeme chovat hezky.

Vaše paní doktorka

Ordinace – během běžné ordinační doby již pacienty neobjednáváme, čas výhradně pro objednané, v době k tomu určené, vymezen

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

V době vln COVIDu a poté jsme se snažily objednávat pacienty i mimo ordinační dobu vyhrazenou výhradně pro objednané, tedy během běžné ordinační doby. Vzhledem k tomu, že přibylo těch, kteří navštěvují ordinaci zcela mimo objednání, do toho nejrůznější akutní stavy, rušíme tento objednávkový systém. I přes opakovaný apel na nutnost objednání se k vyšetření, opakovaně nerespektováno. Bez pomoci nikdo nezůstane. Je mnoho těch, kteří si zvykli veškeré své zdravotní potíže řešit výhradně e-mailem, ačkoliv jsem rovněž opakovaně apelovala, že e-mail neslouží k řešení zdravotních potíží. Mnozí nejsou ochotni do ordinace dojít, nejsou ochotni čekat, přestože slovo čekárna je od slova čekat. Každý, kdo zdravotní potíže má, nechť k tomu využije čas během běžné ordinace, čas k tomu určený. Čas, který je vyhrazen výhradně pro objednané (doba pro objednané na našem webu), bude i nadále objednaným vyhrazen, ale mimo to již k vyšetření v běžné ordinační době objednávat nebudeme. Stejně tak prosím, aby ti, kteří jsou nachlazení, nosili do čekárny respirátor, byli ohleduplní vůči ostatním.

MUDr. Karin Niklová

Elektronická neschopenka od 1.1.2020

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Od 1.1.2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku.

Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci.

Povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. ( = ošetřující lékař ).

Ošetřující lékař = praktický lékař, chirurg, ortoped, neurolog, gynekolog, stomatolog…..( ten, který pacienta pro dané onemocnění léčí ).

Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem. Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost.

Výše uvedené vyplývá z platného zákona č. 187/2006 Sb., a bylo opakovaně potvrzeno stanovisky Ministerstva zdravotnictví, České správy sociálního zabezpečení, České lékařské komory a Sdružení praktických lékařů ČR.