Kolik bohatství v sobě nosíme a přesto žijeme v takové bídě…

Cituji slova jednoho milujícího a pokorného srdce.

Co k tomu říci, co popřát nám všem?

Je třeba na hlubinu našich srdcí sestoupit, chtít to bohatství z hlubin našich srdcí vytěžit pro dobro druhých. Pramen lásky v srdcích otevřít, dát z Něj druhým živé vody pít. Kéž ve světle Lásky věčné naše srdce rozkvétají, tisíce květů moudrosti, v nichž pravda odvěká. Kým je člověk bez Boha? Bohem nadevše milován.

Pokoj našim srdcím v naději a důvěře, s pohledem k nebi.

Radostné a požehnané Velikonoce vám všem.

Vaše paní doktorka