Prosím o přečtení následujících příspěvků:

Prosba.

E-mailová korespondence, pracovní neschopnost.

Elektronická neschopenka od 1.1.2020.

Při vstupu do čekárny a ordinace respirátor.

Od 1.4.2024 již nebudeme poskytovat zdravotní péči v Žerotíně.

Ordinace ve ČT – Šternberk – sudý týden – 7:00-10:00 hod. akutní případy, v návaznosti od 10:00 do 13:00 hod. pro objednané.

Ordinace Hnojice – ČT, lichý týden – 10:30-13:30 hod.

ČT – výjezdový den.

K 1.4.2024 byl zaktualizován ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami.

Děkuji za přečtení.

MUDr. Karin Niklová