Velmi prosím každého, touto formou osobně, o znovu přečtení příspěvků na našem webu, viz. níže, jež se týkají chodu ordinace:

E-mailová korespondence – řešení výhradně během ordinační doby.

Ordinace – BĚHEM BĚŽNÉ ORDINAČNÍ DOBY ( čas pro akutní aj. ) již pacienty NEOBJEDNÁVÁME. Čas výhradně pro objednané vymezen, v době k tomu určené (viz. náš web) – preventivní prohlídky, závodní prohlídky, lékařské posudky pro OSSZ, předoperační vyšetření aj.

Výjezdové dny každý čtvrtek.

Znovu a znovu budu prosit o ohleduplnost, vzájemnou úctu. Znovu a znovu budu děkovat těm, kteří mají ohled a pochopení, druhého vidí, úcta pro ně není cizí pojem, ale jedna z mnoha ctností, kterou se mohou v pokoře zdobit a stejně tak budu prosit za ty, jež jsou zahleděni do sebe, svých představ, abychom našli sílu k vzájemnému odpuštění.

Vaše paní doktorka