Ordinace Žerotín ( sudé týdny ):

Ordinujeme zde 1.6.23, 15.6.23, 29.6.23.

Ordinace Hnojice ( liché týdny ):

Ordinujeme zde 8.6.23.

22.6.23 nebudeme v Hnojicích ordinovat – plánovaná dovolená.