Kéž máme dobrou vůli konat dobro.

Kéž máme dobrou vůli v druhých dobro vidět, byť se někdy hluboko v srdci skrývá a na první pohled jej nevidíme. Však mějme dobrou vůli o dobru v druhých lidech nepochybovat, v d(D)obro důvěřovat.

Kéž máme dobrou vůli d(D)obro hledat, kéž máme dobrou vůli ptát se: „Odkud všechno dobro pochází?“

Kéž máme dobrou vůli k d(D)obru kráčet se srdcem otevřeným, odevzdaným, v důvěře. Kéž kráčíme ve světle Toho, který se nám všem o Vánocích narodil, o Němž jsme zpívali koledy. Kéž v Jeho lásce neztrácíme naději, vědomi si toho, že nikdy nekráčíme sami.

Kéž jsme lidmi dobré vůle.

A to ze srdce přeji nám všem.

Vaše paní doktorka.