Očkování proti chřipce stále probíhá.

Očkování proti chřipce je hrazeno zdr. pojišťovnou u pojištěnců od 65ti let ( a více ), dále je hrazeno a určeno pro pojištěnce, kteří trpí chronickým farmakologicky léčeným závažným onemocněním srdce, cév, onemocněním dýchacích cest, ledvin, pacienti s diabetem, umístění v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem. Nově je hrazeno zdravotnickým pracovníkům a jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví.

Ostatní zájemci o očkování proti chřipce uhradí vakcínu v ordinaci. Možnost se informovat telefonicky nebo e-mailem.

MUDr. Karin Niklová