Znovu prosím. E-mailovou korespondencí nelze řešit své zdravotní potíže. Přednost mají pacienti v čekárně a ti, kteří se s námi spojí telefonicky. Od července 2022 je řešena e-mailová korespondence přicházející pouze během ordinační doby, neboť nás doslova zaplavila. Již bylo avizováno. Zvláště pak nelze nahodile žádat o vystavení a ukončení pracovní neschopnosti touto formou a ještě mimo pracovní dobu. Je povinností pacienta kontaktovat lékaře osobně nebo telefonicky, pokud se nedomluvíme jinak. Ten, kdo se nemůže dovolat, může osobně přijít, na vyšetření vyčkat a nebo se alespoň domluvit na dalším postupu. Dveře naší ordinace jsou otevřené. Čas nám všem plyne stejně.

Děkuji za pochopení.

MUDr. Karin Niklová