V době COVIDu a poté jsme se snažily objednávat pacienty i mimo ordinační dobu vyhrazenou výhradně pro objednané. Vzhledem k tomu, že přibylo těch, kteří navštěvují ordinaci zcela mimo objednání, do toho nejrůznější akutní stavy, rušíme tento objednávkový systém. I přes opakovaný apel na nutnost objednání se k vyšetření, opakovaně nerespektováno. Nikdo bez pomoci nezůstane. Mnoho těch, kteří si zvykli veškeré své zdravotní potíže řešit výhradně e-mailem, ačkoliv jsem rovněž opakovaně apelovala, že e-mail neslouží k řešení zdravotních potíží. Mnozí nejsou ochotni do ordinace dojít, nejsou ochotni čekat, přestože slovo čekárna je od slova čekat. Každý, kdo zdravotní potíže má, nechť k tomu využije čas během ordinace, čas k tomu určený. Čas, který je vyhrazen výhradně pro objednané ( doba pro objednané na našem webu ), bude i nadále objednaným vyhrazen, ale mimo to již k vyšetření objednávat nebudeme. Stejně tak prosím, aby ti, kteří jsou nachlazení, nosili do čekárny respirátor nebo roušku s ohledem vůči ostatním.

MUDr. Karin Niklová