Od 19.4.22 bude striktně řešena e-mailová korespondence přicházející pouze v den, kdy ordinujeme a zásadně e-maily, které přichází během ordinační doby. Na ostatní e-maily nebude brán zřetel. Přednostně je třeba vyšetřit pacienty, kteří čekají na své vyšetření po objednání, pacienty akutní a do vší této zodpovědné práce zvedáme telefony a mezitím se snažíme vyřešit e-mailovou korespondenci.

Bližší informace v příspěvku o chodu ordinace, viz. níže, shrnuto zde.

Děkuji za pochopení a ohleduplnost.

MUDr. Karin Niklová