E-mailovou adresu jsme se sestřičkou založily v době pandemie COVIDu, aby se nestalo, že někdo uvízne bez pomoci. V poslední době opět výrazně narostla nemocnost, COVID je tu samozřejmě stále s námi a s ním i mnoho jiných infekčních onemocnění a samozřejmě i jiná onemocnění, než-li infekční, s tím spojený opětovný nárůst administrativy a nutnost vynaložit velké úsilí ke zvládnutí všech povinností týkajících se chodu ordinace, péče o pacienty. Přednostně musíme brát zřetel na pacienty v čekárně, kdy se stále snažíme udržet objednávkový systém, avšak musíme se postarat i o akutní pacienty, tedy ne vždy se nám daří dodržet časový harmonogram objednání. Vážím si všech, kteří trpělivě čekají na své vyšetření a zbytečně nevyvolávají dusnou atmosféru v čekárně, která opravdu k ničemu dobrému nepřispívá a vyšetření uvnitř ordinace se tím nijak neúspíší. Mezitím, co někteří čekají v čekárně a uvnitř ordinace vyšetřujeme, jsou dotyční překvapení, jak nám neustále zvoní telefon, který je také zapotřebí zvedat. Tedy věta: „Nemohu se dovolat, vy to neberete, nezvedáte“….opět nijak nepřispívá k příjemné atmosféře, ačkoliv se snažíme být k těmto výrokům velmi trpělivé. A do toho přichází ti, kteří jsou naopak netrpěliví a ťukají na dveře, ačkoliv vidí, že má sestřička mnoho práce a někdy po zavření dveří do ordinace ani nedosedne na židli a už aby opět vstala a plnila přání těch, kteří nemohou čekat ani o minutu déle. A já jako paní doktorka se musím v tomto prostředí soustředit, abych byla schopna, je-li to možné, vyřešit veškeré zdravotní potíže s nimiž přicházíte. Mnozí odchází se slovy: „Jak můžete v takovém prostředí, kde neustále zvoní telefon, pracovat? Nepracoval bych tu ani jednu minutu. Neměl bych na to trpělivost.“ Budu se opět opakovat, ale velmi si vážím těch, kteří si všimnou našeho pracovního vypětí, jsou ohleduplní a trpělivě čekají. Děkuji. A tak se dostávám k e-mailové korespondenci. Ta je návdavkem k tomu ke všemu. Již v minulosti jsem prosila o věcnou e-mailovou korespondenci, psaní během ordinační doby, s uvědoměním si toho, že nelze vše vyřešit e-mailem. Je velmi náročné přijít do práce, otevřít e-mailovou korespondenci, která nás v poslední době doslova zahrnuje. E-mail máme otevřen po celou ordinační dobu, ale není možné všem hned ráno odpovědět, zvedat neustále zvonící telefon, za nímž je opět někdo s požadavkem a do toho vyšetřovat. Tedy věta: „Psal jsem Vám paní doktorko, sestřičko…ano, my víme, vše registrujeme, ale skutečně každá z nás má jen jednu hlavu a dvě ruce a musí zastat mnoho zodpovědné práce. Opět děkuji těm, kteří jsou ohleduplní a mají pochopení. Sestřičce se navíc stává, že mnohým na e-mail odepíše, mezitím se dotyčný dovolá a je překvapen, neboť si e-mailovou odpověď již nepřečetl, tedy dvojitá práce. Touto formou komunikace budou tedy striktně řešeny pouze ty e-maily, které přijdou v den ordinace a pouze v ordinační době, na ostatní nebude brán zřetel, neboť je to nezvladatelné a mnohé musíme ještě se sestřičkou dlouho řešit po skončení ordinační doby a já se teprve až poté dostanu výhradně ke své administrativní práci. Samozřejmě každý, kdo má akutní zdravotní potíže a nemůže se dovolat, může přijít přímo bez objednání. Má-li příznaky infekčního onemocnění, např. podezření na COVID nebo zvrací, má průjem….nechť telefonuje a nebo využije e-mailové korespondence. Je však třeba být trpělivý. Dotyčného vždy kontaktujeme. Pacienty se snažíme stále k vyšetření objednávat a dodržovat hygienická opatření ve vztahu ke COVID onemocnění.

Děkuji za pochopení.

MUDr. Karin Niklová