Ačkoliv na mě v ordinaci čeká ještě hora administrativy, ráda bych se sdílela se svými pacienty o tom, co jsem dnes v ordinaci prožila. O tom, co prožívají a co trápí mé pacienty, vím, neboť jsem s nimi telefonicky hovořila a nebo si s nimi vyměnila e-mail.

Na vstupních dveřích do čekárny a na okně do čekárny je vylepen bílý papír a na něm obrovský červený nápis týkající se pracovní karantény v naší ordinaci od 1.11.21 a pod ním kontaktní telefon a kontaktní e-mail. Nikdy nikdo neřekl a nenapsal, že nepracujeme. Pracovala jsem téměř nepřetržitě od 7.30 hod. do 14.30 hod. V té době jsem vyřídila nesčetně telefonátů a 40 e-mailů. A nyní ve večerních hodinách budu opět v administrativní práci pokračovat. Řekla bych: „Takový pěkný prací naplněný den!“ Práce pro mě není prací, ale službou člověku. Ke své službě však potřebuji, aby ti, o které se pečlivě starám, byli ohleduplní, uměli trpělivě čekat a základním předpokladem je přečíst si, co vylepila jejich paní doktorka na dveře a okno do čekárny a to největším písmem, které bylo možné pro tento účel použít, barvami také nešetřím. Ptám se tedy: „Čím to je, čím to je, že ačkoliv se snažím, jak mohu, jsou tací, kteří budou prohlašovat, že neordinujeme, nemohou se dovolat a tak se vydají na pouť k paní doktorce Kaderkové.“ Celý den jsem se do roztrhání věnovala všem těm, kteří se mi dovolali a napsali mi e-mail. Mnozí mi vyjádřili podporu, s úctou poděkovali za péči, které se jim dostává a já jim chci touto formou rovněž poděkovat. Ovšem nejen jim. Vesměs děkuji svým pacientům. Dnes bych však chtěla zároveň poděkovat všem pedagogům, kteří učí číst děti v první třídě a z těch dětí vyrostli lidé, kteří jsou schopni zorientovat se díky tomu v jednoduchém psaném textu. To není ironie. Naučit se číst a pozorně naslouchat druhým je základem pro jakoukoliv mezilidskou komunikaci. Upřímně každému přeji krásný večer, nemocným brzké uzdravení a zároveň prosím o shovívavost a trpělivost vůči paní doktorce, která si přeje druhým pomáhat a druhým naslouchat.

Děkuji.

S pozdravem MUDr. Karin Niklová