Minimální délka karantény je 7 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

5.-7. den má být proveden PCR test. Je-li PCR test negativní, tak se karanténa 8. dnem ukončí. Pokud test není proveden, ukončí se karanténa po uplynutí 14ti dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Vše výhradně v režii KHS, včetně vystavení karantény elektronicky s odesláním na ČSSZ ( od 25.10.21 nově přístup KHS do portálu e-PN ČSSZ ). KHS řeší pacienty zdravé, tj. bezpříznakové, očkované pouze 1 dávkou a neočkované. Karanténa se nevztahuje na pacienty se základním očkováním nejméně před 14ti dny.

Pokud se na KHS nemůžete dovolat, je možné podat žádost o vystavení Potvrzení o nařízení karantény a zaslat na e-mailovou adresu:

potvrzení.karantena@khsolc.cz