Praktičtí lékaři mohou ve svých ordinacích očkovat třemi očkovacími látkami – Vaxzevria (dříve AstraZeneca ), Moderna a Janssen.

Od 1.5.2021 je umožněno PL očkovat i pacienty, u kterých není registrujícím poskytovatelem. Praktičtí lékaři mohou po vzájemné dohodě zabezpečit očkování pacientů např. těch ve vyšších věkových kategoriích čekajících u svého PL, který očkovací látkou zatím nedisponuje a neočkuje. Zároveň je tak možné zabezpečit využití očkovací látky, kterou má praktický lékař k dispozici, a přitom již nemá mezi svými pacienty žádné, kteří by o očkování měli zájem.

Praktičtí lékaři očkují pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob. Primárně pacienti patřící do rizikovější skupiny – starší věkové skupiny a ti, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci COVID-19 je vysoké. Poté může PL přistoupit k očkování nižších věkových skupin.

Dále praktičtí lékaři očkují pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde. Pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování v Centrálním rezervačním systému v jiném očkovacím centru. Imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby.

Očkovací látka VAXZEVRIA – vzhledem k omezenému množství Vaxzevria aktuálně neprobíhá schvalování objednávek na první dávky. V následujích týdnech bude třeba prioritně zajistit očkovací látku na přeočkování druhými dávkami. Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 aplikace 2. dávky v intervalu 84-91 dnů.

Očkovací látka MODERNA – nově od 20.5.2021 má být tato očkovací látka distribuována přímo do ordinací praktických lékařů, a to na základě objednávky zadané v objednávkovém systému distributora Avenier a.s. Na základě objednávky prvních dávek bude vytvořena automaticky další objednávka pro druhé dávky ve stejném množství. Dle mimořádného opatření MZ z 6.4.2021 aplikace 2. dávky v intervalu 38-42 dnů.

Očkovací látka JANSSEN – na základě objednávek PL v objednávkovém systému distributora Avenier. Objednávky jsou vzhledem k omezenému množství realizovány postupně, a to podle pořadí, ve kterém byly do systému zadány. Pouze 1 dávka.