Dle Mimořádného opatření MZ ČR s účinností od 1.3.21:

KARANTÉNA ( osoby bezpříznakové, v kontaktu s osobou pozitivně testovanou na COVID-19 ):

Osoba v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou na COVID-19 – karanténa v minimální délce trvání 14ti dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. 5.-7. den od posledního kontaktu s osobou pozitivně testovanou podstoupí PCR test, nejpozději do 10. dne. Osoba, která sdílí společnou domácnost s pozitivně testovanou osobou podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od prvního pozitivního výsledku osoby, se kterou sdílí společnou domácnost, nejpozději však do 10. dne, PCR test. V případě negativního výsledku PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 se karanténní opatření po 14ti dnech ukončí. V případě, že se nepodaří provést PCR test v průběhu 10ti dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření bezpříznakových osob se ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že se v době nařízeného karanténního opaření u osoby objeví příznaky onemocnění COVID-19, provede se PCR test.

IZOLACE ( osoby s příznaky onemocnění COVID-19, pozitivně testovaní ):

Osoba, která má pozitivní výsledek PCR testu nebo pozitivní výsledek antigenního testu a klinické příznaky onemocnění COVID-19 – izolace se ukončí po uplynutí minimálně 14ti dnů ode dne odběru pozitivního testu a to bez provedení kontrolního PCR testu. U osob vykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění COVID-19 již nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak. Celková doba izolace nesmí být kratší než 14 dnů ode dne odběru pozitivního testu a ukončuje se bez provedení kontrolního PCR testu.

Pozn.: Dle rozhodnutí KHS je den odběru ( testu ) dnem 0, tedy 14ti denní délka karantény i izolace je počítána ode dne následujícího ( prvním dnem je den po provedení testu ).

KARANTÉNA SE NENAŘIZUJE:

Osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního PCR testu na COVID-19 nebo antigenního testu neuplynulo více než 90 dnů. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.

Osobám očkovaným proti COVID-19 14 dnů po 2. dávce očkování u dvoudávkového schématu očkování ( u jednodávkových vakcín 14 dnů po této dávce ), jestliže nejeví příznaky onemocnění COVID-19.