Prosím ty z Vás, kteří se dosud neregistrovali do centrálního registračního systému a mají zájem o očkování proti onemocnění COVID-19 ( zatím dle nařízení přednostně pacienti 70 a 80 plus ), nechť nás kontaktují telefonicky nebo e-mailem od PO 8.3.21. Ti z vás, kteří nás již kontaktovali, nás kontaktovat nemusí, s jejich registrací v našem systému počítáme a jakmile budeme informováni o závozu vakcíny do naší ordinace, budeme zájemce o očkování telefonicky kontaktovat a sdělíme konkrétní termín očkování v ordinaci.

Sdělení pro naše registrované pacienty v obcích Žerotín a Hnojice:

Po telefon. domluvě z PÁ 5.3.21 s Dr. Capkovou za obec Žerotín a paní starostkou Adamovou za obec Hnojice se budou moci naši registrovaní pacienti, kteří mají zájem o očkování, hlásit i jim – o formě, jakou to bude realizováno, vás budou začátkem příštího týdne informovat. Seznam zájemců o očkování nám bude předán a dotyčné zaregistrujeme do našeho registračního systému. Velmi jim děkuji za spolupráci a projevenou solidaritu.

Očkování doporučuji, viz. níže uvedené příspěvky v aktualitách – Očkování proti onemocnění COVID-19, očkovací látka AstraZeneca.