Není povinností praktického lékaře ani lékaře provádějícího pracovnělékařské prohlídky ( závodního lékaře ) testovat zaměstnance firem, byť by byli jejich registrovanými pacienty nebo těmi, jejichž firmám provádí pracovnělékařské prohlídky. Je to věc dobrovolná, nikoliv povinná.

V naší ordinaci antigenní testování neprovádíme.