Zejm. poslední 2 týdny zaznamenáváme významný nárůst pozitivně testovaných na COVID-19, což je spojeno nejen s nárůstem administrativy, ale také nutnosti telefonicky kontaktovat tyto nemocné zvláště po skončení ordinační doby. Ne s každým jsem schopna telefonicky hovořit během ordinační doby, neboť se musíme věnovat i pacientům, kteří přichází do naší ordinace pro jiná onemocnění, než-li onemocnění COVID-19, dále řada administrativních úkonů jako je vystavování nejrůznějších lékařských posudků aj. Ve vztahu ke COVID onemocnění pokud je situace naléhavá, řeším ihned, jinak sestřička vše pečlivě zaznamenává, informuje mě a po skončení ordinační doby tyto nemocné kontaktujeme – znovu s nimi proberu jejich potíže, doporučím léčbu, je-li třeba, vystavujeme pracovní neschopenku. Buďte prosím trpěliví ve snaze nás telefonicky kontaktovat. Vím, že je složité se k nám dovolat. Avšak je jeden lékař, jedna sestra a desítky pacientů. V prostředí, ve kterém pracujeme a musíme se soustředit na práci, neustále zvoní telefon, čímž neříkám netelefonujte, to jen pro pochopení. Mnozí z těch, kteří se do naší ordinace dostavili k vyšetření, jsou toho svědky a vidí situaci z druhé strany, i jim se musíme věnovat a sestřičku rovněž potřebuji ke své práci. I před ní stojí nelehký úkol – pomáhat mi při práci, brát telefony, dveře otevírat těm, kteří rovněž něco žádají, do toho ti, kteří stále přichází bez objednání, ačkoliv je tomu již rok, kdy jsme zavedly objednávkový systém, vyjma akutních, život ohrožujících stavů. Vše na našich webových stránkách, vylepeno na dveřích při vstupu do čekárny, ordinace. Do toho e-mailová korespondence, kterou je nutné také řešit. A jsme rády, když se alespoň jednou během ordinační doby můžeme v rychlosti najíst.

Tohle nepíšu proto, aby nás někdo litoval. Své povolání jsme si vybraly a jsme tu pro vás, ale zároveň jsme taky lidé se svými potřebami a rodinami. A tak jako v poslední době narostl počet COVID pozitivních pacientů a rozhodně nejde o žádnou rýmečku, ale mnohdy o velmi těžké COVID pneumonie končící na ventilátorech a následnou smrtí, tak stejně tak intenzivně vnímáme vděčnost vás mnohých za naši péči. Moc děkujeme.

Znovu apeluji na pacienty s COVID onemocněním, jestliže přetrvávají teploty 3-4 dny, vždy mě kontaktujte. Stejně tak pokud se objeví dechové potíže. V případě dušnosti volat RZP 155.

Dále chci poprosit ty, kteří mají zdravotní potíže k řešení, nechť nás osloví. Je potřeba řešit i jiná onemocnění než COVID-19, která ve svém důsledku mohou skončit fatálně. Preventivní prohlídky jsem v tuto chvíli pozastavila vzhledem k tíživé epidemiologické situaci, nikoliv laboratorní vyšetření v rámci těchto prohlídek a řešení zdravotních potíží, které při těchto prohlídkách řešíme. Setkávám se s větou: „Nechceme vás obtěžovat“. Jsme tu pro každého z vás, rozhodně nás neobtěžujete.

Zásadou je, snažit se nám dovolat. Není-li to možné, situaci jsem popsala, pak zejména v naléhavých případech využijte naší e-mailové adresy. Prosím o stručný popis potíží. Stává se nám, že přichází sáhodlouhé e-maily. E-mail je připomínkou toho, že se nám nemůžete dovolat. Při vší práci v ordinaci a poté nejsem schopna tyto dlouhé e-maily číst. Na základě stručného popisu vás budu kontaktovat a stejně s vámi musím vše znovu probrat. Děkuji za pochopení.

Přeji hodně sil do dalších dnů nám všem. Mějme se ve vzájemné úctě a respektu. Mějme pochopení pro sebe navzájem.

MUDr. Karin Niklová