Díky našemu krajskému zástupci Sdružení praktických lékařů se k nám dostávají informace ohledně očkování, za což jsem velmi vděčná a jistě i moji kolegové.

Situace ohledně očkování je prozatím poměrně složitá, administrativně náročná, vakcín je nyní nedostatek, zdravotnický materiál ( injekční stříkačky, které běžně v ordinaci nepoužíváme a k tomu určené speciálně dlouhé jehly k aplikaci očkovací látky ) si musí praktický lékař zajistit sám.

V tuto chvíli je praktickým lékařům doporučeno objednat u distributora vakcín 1 bal. po 100 ks očkovací látky, tak aby se dostalo i na ostatní kolegy. Pro praktické lékaře je vyhrazena očkovací látka AstraZeneca. Záleží na krajském koordinátorovi pro očkování ve spolupráci s krajským koordinátorem praktických lékařů, jak vakcíny proti onemocnění COVID-19 rozdělí (očkovací centra, ordinace praktických lékařů…), nicméně rozhodující je mít alespoň 100 zájemců o očkování v seznamu registrovaném u PL.

V současné době je možné se k očkování zaregistrovat přes centrální registrační systém ( rezervační systém – http://crs.uzis.cz, kam se může dotyčný dostat z webových stránek ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz ) a nebo u svého praktického lékaře. Abychom mohli své pacienty registrovat je nutná IT podpora, propojení našeho softwaru ve vztahu ke spuštění našeho rezervačního systému (dle dostupných informací od 8.3.21) a možnosti vykazovat očkování u našich pacientů. Praktický lékař nemá možnost očkovat své pacienty, kteří jsou již zaregistrováni v centrálním registračním systému, viz. výše. Předpokladem, abychom vůbec vakcíny do naší ordinace dostali, je vytvořit seznam čítající 100 našich pacientů ve věku 70 a 80 plus. Sdružení praktických lékařů usiluje o to, aby dále mohli být očkováni i pacienti mladší s chronickými onemocněními.

Tohle vše musí každý z mých kolegů absolvovat v době, kdy nám přibývá velmi vážně nemocných s onemocněním COVID-19. Naše ordinace se k očkování proti onemocnění COVID-19 zavázala, snažíme se proto udělat maximum, ale je to náročně, proto děkuji všem, kteří mají pro naši práci pochopení. Moc si toho vážíme.

Informace ohledně očkování proti onemocnění COVID-19 se budu snažit pravidelně aktualizovat. Avšak jak jeden z kolegů ze Sdružení praktických lékařů prohlásil: „Situace se mění z minuty na minutu a ještě mezitím“.