Distribuce vakcín praktickým lékařům je řízena centrálně z Ministerstva zdravotnictví ČR.

Systém distribuce je z MZ nastavený tak, že každé pondělí dostane krajská koordinátorka očkování a krajský koordinátor praktických lékařů informaci o počtu pacientů, kteří mají zájem o očkování a jsou registrovaní v seznamu u praktických lékařů. Zároveň je oznámena plánovaná dodávka vakcíny AstraZeneca (vakcína určená do ordinací pro praktické lékaře), která může být rozdělena pouze těm praktickým lékařům, kteří mají ve svém očkovacím seznamu minimálně 100 registrovaných pacientů. Na krajském koordinátorovi očkování a krajském koordinátorovi PL je oslovení praktických lékařů dle počtu registrovaných zájemců o očkování.

š očkovací seznam byl již vytvořen, nezbývá tedy nic jiného, než být trpěliví a vyčkat na oslovení. O termínu očkování budu informovat na našich webových stránkách a zájemci registrovaní v očkovacím seznamu budou telefonicky znovu osloveni.