Od pátku 15.1.2021 se spustí centrální rezervační systém na očkování proti koronaviru. Zatím se bude týkat pouze seniorů nad 80 let.

Rezervační systém bude fungovat na http://crs.uzis.cz, kam se může dotyčný dostat z webových stránek ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Zadá se rodné číslo, číslo karty pojištěnce, vyplní se dotazník o zdravotním stavu.

Po zaregistrování si dotyčný vybere preferované očkovací místo, které je volné. Sms přijde šestimístný kód (PIN), kterým se ověří registrace.

Senioři mohou kontaktovat bezplatnou linku 1221, využít pomoci příbuzných, známých, těch, co chtějí pomoct.

Od 1.2.2021 se budou moci do systému zaregistrovat i ostatní věkové skupiny, prioritu budou mít senioři a chronicky nemocní lidé. Úroveň priority určí program. Registrovaným bude přiděleno skóre od 1 do 14 na základě dotazníku. Tito lidé dostanou sms či e-mailem potvrzení, že se již mohou jít naočkovat.