Většina pacientů překoná symptomatické onemocnění COVID-19 ( = onemocnění s příznaky ) bez následků.

Pacienty po prodělaném onemocnění – po ukončení izolace, přetrvávají-li u nich DUŠNOST (zhoršení v porovnání se stavem před onemocněním, námahová dušnost), KAŠEL, zveme na vyšetření – klinické vyšetření u praktického lékaře, doplníme RTG plic, EKG, ECHO a v návaznosti plicní vyšetření, jehož součástí je i vyšetření spirometrické. U pacientů s přetrvávající dušností a kašlem je indikováno opakované vyšetření pneumologem v intervalu 3 a 6 měsíců po ukončení izolace pro COVID-19, dále dispenzarizace ( = sledování ) 1krát/rok po dobu 3 let, poté dle doporučení pneumologa.

Po proběhlé infekci COVID-19 u pacienta asymptomatického ( onemocnění bez příznaků diagnostikované na základě PCR testu ), je vhodné s odstupem 1-2 měsíců od ukončení izolace podstoupit plicní vyšetření. Žádanku k plicnímu vyšetření vydá praktický lékař. Plicní lékař rozhodne o dalším postupu, event. dispenzarizaci.

Ohledně plicního vyšetření je možné mě kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Plicní vyšetření je možné absolvovat např. na níže uvedených pracovištích.

ŠTERNBERK:

MUDr. Rupprecht – plicní s.r.o. ( MUDr. Marcel Rupprecht ), Nádražní 1, Šternberk

Tel.: 603 840 247

OLOMOUC:

Ordinace pro TBC a respirační nemoci s.r.o., U Ambulatoria 5, Olomouc-Hodolany

Tel.: 585 313 672, 604 332 274

E-mail: pacient@plicnihodolany.cz

Klinika plicních nemocí FN Olomouc – postcovid. amb. – na žádost lékařů Klin. plic. nemocí pouze pacienti, u nichž přetrvává po onemocnění COVID-19 kašel a dechové potíže. Lépe vždy před objednáním do specializované ambulance nejprve kontaktovat svého praktického lékaře.

MUDr. Karin Niklová