Karanéna se vystavuje pouze u bezpříznakových osob, které byly v kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 – ukončuje se 14. den. Pokud by se v průběhu 14ti dnů objevila nemoc – COVID-19 ( potvrzení PCR testem ) nebo jakákoliv jiná, pak se karanténa ukončí 14. dnem (e-PN) a vystaví se nová elektronická neschopenka v návaznosti na karanténu. Praktický lékař nemusí ukončení karantény hlásit na KHS.

Izolace se nařizuje osobám nemocným infekcí COVID-19 – ukončuje se po 14ti dnech, respektive 14 dnů po provedení PCR testu ( PCR test + 14 ). Předpokladem ukončení izolace je, že pacient musí být poslední 3 dny bez příznaků ( vyjma ztráty čichu a chuti, jež mohou být dlouhodobé ), jinak se prodlužuje vždy o 3 dny. Ti, co potřebují omluvenku pro zaměstnavatele, vystaví se jim e-PN. Ukončení izolace musí praktický lékař hlásit na KHS. Prosím ty, kterých se to týká, aby mě aktivně na konci izolace kontaktovali – telefonem, e-mailem.

U těch, u kterých se objeví respirační příznaky, ať už s podezřením na infekci COVID či nikoliv, vystavuje se e-PN.

ELEKTRONICKOU PRACOVNÍ NESCHOPENKU LZE VYSTAVIT 3 DNY ZPĚTNĚ. Ti, kteří ji nepotřebují (studenti, starobní důchodci, OSVČ, ti, kteří mají možnost pracovat z domu a jejich zdravotní stav jim to umožňuje), tak těm se e-PN nevystavuje.