Především je třeba zachovat klid. Ve většině případů lze infekci COVID-19 zvládnout v domácím prostředí – léčba příznaků ( preparáty volně prodejné ) – při teplotě a bolestech hlavy analgetika-antipyretika ( Paralen, Ibalgin ), kapky na suchý dráždivý kašel, desinfekce dutiny ústní ( nejlépe ve formě spreje ), hojně tekutin, vitamíny ( zvláště vitmín C a D ). Při přetrvávající zvýšené teplotě 4 dny vždy kontaktovat praktického lékaře ( telefonem, e-mailem ), je zapotřebí znovu zhodnotit zdravotní stav. Bez pochyby vždy informovat o TT nad 38 st.C – po domluvě s lékařem další postup. Nosit roušky, desinfekce rukou. Při teplotě nad 38 st.C neklesající ani po podání léků, dušnosti, nadměrné spavosti, zmatenosti, promodrávání rtů, kolapsu je nutné kontaktovat RZS – tel. 155.

V případě, že jste se setkali s osobou COVID pozitivní (potvrzeno PCR testem a nebo epidemiologicky významný kontakt – vzdálenost pod 1,5 m, bez roušky, déle než 15 min.), informujte svého praktického lékaře. Dodržujte režim karantény ( zůstaňte doma ) i v případě, že vás ještě hygienik nekontaktoval. Nemáte-li žádné příznaky (teplota, kašel, bolesti svalů a kloubů, zimnice, bolesti v krku, rýma, průjem, zvracení, ztráta chuti, čichu ), pak vám praktický lékař nebo hygienik ( v případě, že vás bude hygienik kontaktovat jako první ) vystaví žádanku k PCR testu – u bezpříznakových pacientů se provádí PCR test 5.-7. den od kontaktu, nejpozději 10. den – pokud se v této době odběr nestihne a pacient je stále bez příznaků, pak se karanténa prodlužuje na 14 dnů a ukončuje se bez odběru. Jestliže se po kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 příznaky objeví, přistupujeme k PCR testování. Pokud se po kontaktu objeví u dotyčného horečky a je silné podezření na infekci COVID-19, pak by se měl do výsledku testu zdržovat doma i zbytek rodiny.

Jestliže se u pacienta objeví příznaky respiračního infektu – bez prokazatelného kontaktu s osobou COVID-19 pozitivní – vyčkáme 3 dny a vystavíme PN. Pokud dotyčný po 3 dnech příznaky nemá, pak délka trvání PN je 10 dnů. Jestli příznaky respiračního infektu přetrvávají, přistupujeme k PCR testování a dále dle výsledku testu ( když se testováním infekce COVID-19 neprokáže, pak se musí dodržet karanténní opatření ode dne výsledku testu ). Jsou-li příznaky alarmující nebo pacient rizikový, přistupujeme k testování ihned.

V případě prokázané infekce COVID-19 hovoříme o izolaci – izolace je vždy počítána ode dne, kdy byl PCR test pozitivní + 10, na konci této izolace se již kontrolní PCR test dle platné legislativy neprovádí – dotyčný se již považuje za neinfekčního pro své okolí. Předpokladem ukončení izolace je, že poslední 3 dny bude pacient již bezpříznakový ( vyjma ztráty čichu a chuti, jež mohou přetrvávat delší dobu ), jinak se izolace prodlužuje vždy o další 3 dny. Pokud se osoba s potvrzenou infekcí COVID-19 v následujících 90ti dnech opět dostane do kontaktu s jinou osobou COVID-19 pozitivní, pak je považována již za imunní a karanténa již nařízena nebude, nebude se ani testovat.

V případě teploty, respiračních potíží ( kašel, bolesti svalů a kloubů, zimnice, bolesti v krku, rýma, ztráta čichu a chuti ), průjem, zvracení je nutné VŽDY PŘEDEM KONTAKTOVAT PRAKTICKÉHO LÉKAŘE ať už po telefonu nebo e-mailem a domluvit se na dalším postupu. NEVSTUPOVAT DO ČEKÁRNY S OHLEDEM NA OSTATNÍ PACIENTY. Neexistuje jen infekce COVID-19, ale jsou i jiná akutní a chronická onemocnění. Chceme tak zamezit dalšímu šíření infekce COVID-19, je zapotřebí se k vyšetření objednat na konkrétní čas.

Apeluji na vzájemnou ohleduplnost.